*Problemet* med hemlösa??

Vet inte varför jag får bilden av rensning för min inre syn när jag läser om de borgerligas program för hemlösa. Allt låter ju så bra, förutom lagstiftning om tvångsvård för psykiskt hemlösa.

Nytt borgerligt program för hemlösa i Stockholm: Alliansregeringen måste göra sitt genom att skärpa socialtjänstlagen och frivillighetslagstiftningen. Av Stockholms 3 200 hemlösa lever flera hundra människor varje natt ett fullkomligt odrägligt liv. Det är fler unga hemlösa och fler invandrare i dag än förr. Fler med grava blandmissbruk och fler psykiskt sjuka. I dag fattar socialtjänstnämnden i Stockholm beslut om en helt ny strategi i kampen mot hemlöshet som framför allt syftar till att stoppa nyrekryteringen. Målet är att halvera hemlösheten på fem år och att helt avskaffa den på tio. Men då krävs att också den borgerliga regeringen hjälper till, bland annat genom att lagstifta om större möjligheter till tvångsvård av psykiskt sjuka och missbrukande hemlösa. Det skriver moderaternas Ulf Kristersson, socialborgarråd i Stockholm. […]

I dag fattar socialtjänstnämnden i Stockholm beslut om tre nya prioriteringar och en helt ny målsättning i det samlade arbetet mot hemlöshet. Principen är enkel: stoppa nyrekryteringen till hemlöshet genom att fokusera på ungdomar och unga vuxna som lever i riskzonen. Intensivare arbete med återfallsgäster och långliggare på härbärgena så att fler påbörjar resan tillbaka. Och fler riktiga lägenheter till dem som kan återvända till ett eget boende.

Varför applåderar jag inte. Äntligen tar man itu med det här problemet. Vi i Sverige skall inte ha några hemlösa människor, (och/eller hundar och katter). Det är en skam för vårt land. Dessutom anses hemlösa ofreda folk på t-banan och har gjort i drygt femton år eller så. Till den grad att tiggeriet förbjuds på grund av att folk tar illa upp.

Allt började med att mentalsjukhusen stängdes och reformen att fler människor skulle bo i egen lägenhet eller i gruppboende. Men många klarade inte av eget boende, mycket på grund av att de stödpersoner som utlovades inte hann med eller … av andra skäl. Därför blev många av dem vräkta och förpassade till gatan. Jag glömmer aldrig den psykiskt sjuka mannen som bodde i en container och Carl Cederskiölds uppenbara nonchalans då han blev intervjuad i TV.

Kanske min känsla härrör sig från den borgerliga politiken överhuvudtaget…. de betar av område efter område och tvingar folk att leva som de anses bör leva … eller för att de upplevs skapa problem (se lite längre ner)

En person i TV igår som är moderat sa att hon är engagerad i ungdomars liv och tillade att de är vår pensionsförsäkring. Och kanske är det så att ingenting som görs känns som om det görs av empati och känsla för dem det gäller, utan för att de inte skall kosta pengar, för att de är framtiden, för att de … för att de …

Kanske är det därför som jag mår dåligt varje gång regeringen eller de borgerliga kommer med ett flertalspunktsprogram i syfte att komma åt problemen… Problemen … det är så dessa människor som inte ryms inom den etablerade tillvaron upplevs som….. Det är ett problem att folk är arbetslösa, sjuka, hemlösa mm. Ett problem som måste lösas …

Jag hade knappt pengar själv till mat, men gav alltid hemlösa tiggare på t-banan en tia. Jag hade iaf tak över huvudet och en mamma som kunde bjuda mig på mat….. Vi tillsammans matade 20 vildkatter en hel vinter på pensionen och studielånet. Inte för att vi såg dem som ett problem utan för att vi inte kunde se dem svälta ihjäl. Många ser hemlösa katter som ett problem och anser det helt okey att någon går omkring och skjuter dem eller sätter ut fällor så att de kan åka och avliva dem. Vissa tar hand om katter … alla ser inte katter som ett problem, utan känner en äkta känsla för katten ifråga.

Men hemlösa kan man ju inte förhålla sig till på samma sätt. Ge dem mat utanför porten till nästa gång de kommer. Vi ringer polisen och ber dem ta hand om den hemlösa, därför att vi tror att denna person blir omhändertagen på bästa sätt. Men eftersom han/hon inte kan omhändertas med tvång så blir hemlösheten bestående. MEN, och det här är viktigt … en person som får vistas på mentalsjukhus eller annan inrättning/institution är lika hemlös som tidigare men ett annat problem för individen har uppstått. Hemlöshetsproblematiken göms undan … och så tror vi alla att problemet är löst. Den hemlösa är inte längre hemlös men har tak över huvudet, men personen har mist sin frihet. Man har alltså skapat ett annat problem. Ett som inte syns …

Men inte vill vi ha tillbaka gamla tiders mentalsjukhus…

Och varför gäller bara tvångsvården dem som är hemlösa och psykiskt sjuka. När kommer tvångsvården gälla även de psykiskt sjuka som inte är hemlösa?

Vad är lösningen då?

Hemvården har fått ta hand om många av dem som tidigare vistas på mentalsjukhusen. Det var ju en förutsättning. Men som misslyckades. Ett av skälen till den misslyckade reformen kanske är att så många var och inte är utbildade … Och det här är väl ett av skälen att så många av de *fint tänkta* reformerna har kraschat. Man skapar en reform, men resurserna uteblir. Därför är det utmärkt att krav har ställts på att de som arbetar inom hemvården (endast äldre just nu, men kan ju utvidgas) har adekvat utbildning. Som läget är nu kommer personal som inte har en aning om hur det är att vara sjuk, gammal eller psykiskt instabil.

Annonser

5 reaktioner på ”*Problemet* med hemlösa??

 1. ”De hemlösa far lika illa idag som de gjorde på 60-talet!”
  Detta hävdar bland andra Erik Finne som forskar i hemlöshet. Utifrån mina egna och andras erfarenheter som hemlös har jag skrivit denna text om det i grunden verkningslösa Karl-Bertil syndrom ”godheten” och ”välviljan” vilar samvetet emot.
  ”Det var en gång en jul för länge sedan, då man kunde se fattiga människor gå omkring på våra gator…..” Så börjar sagan om den finnige Karl-Bertil Jonssons julafton, som skrevs för drygt 40 år sedan av Tage Danielsson. Historien utspelar sig runt efterkrigstiden men är minst lika aktuell idag, i alla fall när det gäller tiggare och hemlösa. Skillnaden är, i stort sett, att vi idag ställer diagnoser och skriver ut läkemedel till höger och vänster. Men jag har svårt att tro att diagnoser på enskilda skulle ha någon som helst effekt på dagens samhällsproblem: att vi inte tar hand om våra medmänniskor utifrån vad vi själva kräver för att ha ett fungerande liv. Jag tänker då framför allt på våra hemlösa och de problem vi skapar genom frånvaron av en bostadspolitik som omfattar alla. De som idag inte anses vara värda ett eget hem blir mer eller mindre tvingade att gå med sina problem till socialtjänsten och/eller den ”frivilliga” fattigvården. Hur samhället kan lägga över ansvaret på dessa redan hårt belastade institutioner är en gåta, då de inte har några hem att erbjuda. Men trots denna olösliga ekvation förvånas människor av att antalet hemlösa ökar. Det finns dock de som påstår att det händer saker i hemlöshetsfrågan, vilket är sant ur ett perspektiv: lukrativa välgörenhetsföretag har utvecklats, där de högre tjänsterna avlönas med 40-50 000 kronor i månaden. Frivilligheten kostar idag. Vem skulle inte gå frivilligt till jobbet för den lönen? Stora välgörenhetsorganisationer spekulerar också i fastigheter och deras second hand-butiker visar på miljonvinster. Allt detta sker samtidigt som de hemlösa, i vars namn organisationerna tigger, är lika fattiga som de alltid har varit. Jag tror inte de människor som söker sig till frivilligorganisationerna eller de som arbetar inom socialtjänsten och politiken kan ha frågat sig: är syftet med mitt engagemang verkligen rent? Gör jag verkligen detta för att hjälpa dem som behöver utifrån deras behov? För mig är det helt absurt att det i Sverige finns cirka 900 organisationer och ungefär 30 000 avlönade människor (enligt Ulla Beijer, Stockholms stads FoU-enhet) som ”hjälper” våra cirka 18 000 hemlösa. För trots alla dessa ”hjälpare” ökar antalet hemlösa. De hjälper, likt sagans Karl-Bertil, människor att uthärda en stund till i hemlöshet. Och i det helvete som hemlöshet är blir de självklart väldigt tacksamma över det lilla. Då kan det räcka med en liten bulle, precis som sagans trashankar blir de glada över en välmenande julklapp från Karl-Bertil Jonssons säck. Till alla de organisationer som bygger på en kristen värdegrund och slår sig för bröstet av godhet, samtidigt som kassakistorna växer, skulle man kunna säga: ”Du kan inte tjäna två gudar samtidigt”. Står det inte så i bibeln? (Om ni har sett Att angöra en brygga, en annan av Tage Danielssons skapelser, där en gubbe står med ena foten på en båt och den andra på en brygga medan båten glider ut och avståndet till bryggan blir större, så kan ni själva dra parallellen). Denna schizofrena hållning gäller de flesta verksamheter som jobbar för hemlösa, såväl välgörenhetsorganisationer som socialtjänst och politik. De drar till sig människor som kanske tycker att hemlöshet är oacceptabelt, men som efter ett tag hamnar i ett märkligt förhållande mellan de utsattas behov och den stora ofta hierarkiskt uppbyggda organisationens intresse av att överleva. Och för att den ska göra det behövs ett lidande som hela tiden går att söka nya bidrag för att bekämpa. Och så går det runt. Både frivilligorganisationer och socialtjänst (enheten för hemlösa) lever på den hemlöshet de vill motarbeta och kan, misstänker jag, ha ett egenintresse av att den finns kvar. Det finns en gammal folksägen som berättar om en spelman som kom till en loge i vårt svenska fina idylliska land. Han hade en lång fin kappa som gick ända ner till marken och han spelade så vackert på människors känslor och på deras allra känsligaste strängar. Folk kom och dansade och dansade så att de helt tappade tiden. De fortsatte i flera dagar, de kunde inte sluta. Men till slut började folk falla ifrån. Och när de föll uppifrån logen ner på marken kunde de se hur klövar stack fram under spelmannens långa kappa. Av detta går att göra en parafras på den gamla sentensen: ” Det är inte de onda människornas handlingar vi bör se upp med, utan de goda människornas förmåga att slå mynt av ondskan” Alltså precis som i Tage Danielssons saga. Där tar den välbärgade Karl-Bertil hem spelet och blir hjälte på slutet. Medan de hemlösa, som han var ute för att hjälpa, är lika mycket utan bostad som de var redan från början.

  Rolf Nilsson
  Föreningen Stockholms hemlösa
  Tel: 08-600 12 99 el 0736-76 42 86
  E-mail: info@stockholmshemlosa.se
  Hemsida: http://www.stockholmshemlosa.se

 2. Tror jag måste be mymlan ändra förgskiftningen för länkar i kommentarer:)

  Som jag skrev hos mymlan så var mitt påpekande inte ett ifrågasättande och nu känner jag mig glad för att jag la till just det.

  Det gör ont i en att se människors omedvetenhet/icke känsla när de inte överensstämmer med ens egna tankar. Och det första jag reagerar mot är ordvalet ‘kampen mot hemlöshet’.
  (precis som du)

  Och att du nämner samma ord i samband med djur så hade jag inte ens tänkt att det ju är så man tänker…..en kamp mot dem.

  Om hemlösa djur så finns här massor av dem……och mina första år gjorde jag inte annat än att rädda katter, hundar, höns…1 mus.
  Allteftersom sätter uppgivenheten in…..och när grupper av hundar plötsligt försvinner så ställer man sig frågan om de fått hjälp eller om de skjutits av. Efter det jag sett på tv om dessa härbärgen så hoppas jag att de skjuts:(
  Men protesterar jag?
  Nej, för hundarna blir till ett problem för mig iom att de stökar bland soporna som samlas överallt, där det finns sopor finns det råttor….
  Och så kommer barnen in i bilden….barnen blir viktigast och man vill försöka hålla undan smittorisken så gott man kan.

  I Sverige däremot, där jag alltid inbillar mig att allt funkar, att allt är rent…….och med svensk mentalitet så är det lätt att ogilla en tanke som min(jag gör det själv).

  Rolf Nilsson ovan redovisar siffror som är så ologiska så det finns inte….hur tänker myndigheter? Kan man göra av med hur mycket pengar som helst, bara för att inte låta människor komma undan…
  30.000 människor som avlönas för att hjälpa 18.000 människor
  Pengar som, om man gav dem direkt till de behövande, räcker för att täcka hyra, mat och vård för dessa.
  Men icke….för de har ju inte gjort rätt för sig…

  ”De gode och de ädle

  Jag vill ej vara ädel, jag vill ej vara god,
  de gode och de ädle de ställa upp sin stod
  i skönaste belysning på högsta piedestal
  med inskrift om bedrifter i hörnet av sin sal.

  Sen stå de och betrakta sin älskliga bild,
  hur ädel är ej minen, hur god och blid och mild,
  de tänka i sitt hjärta: Si, allt är ganska gott!
  – men bakom står Hin onde och hostar så smått.”

  Gustaf Fröding

 3. Svarar helt kort, då jag har lite annat att göra just nu. Men jag vill säga att det är att föredra att se de hemlösa vare sig det gäller människor än djur, än att de göms undan. För i Grekland har detta bidragit till många frivilliga att se till att hundarna blir kastrerade och vaccinerade. Katterna har möjlighet att få mat av folk och bli omhändertagna.

  När det gäller hemlösa människor är jag inte så informerad, men eftersom man ser dem lite här och där med sina påsar mm. och folk bara går förbi, så verkar det inte som om de gör så mycket. Grekland är ett hårt land att leva i – beroendet av andra är stort. Och nu har det blivit värre, då kostnadsläget är högt.

  Vad gäller Sverige, så är situationen likartad när det gäller hemlösa… och när de inte ens tillåts tigga, ja då blir situationen totalt ohållbar… En skillnad är att hemlösa i Sverige inte är barn och gamla som man kan se i Athen. Men gamla här som får plats på sjukhem eller vårdade i hemmet, blir det inte alls på det sätt man skulle vilja. Hemvården brister på många sätt.

  Förstår mycket väl hur det måste vara att ha hundar som letar mat överallt. Några hemlösa hundar har vi inte i Sverige. När det gäller hundarna i Athen så är de snälla såvitt jag känner till.

  Självklart kan man förstå om det slår över på någon och de förgiftar hundarna. Men min huvudsakliga kritik är mot själva staten, inte mot enskilda … även om det jag anser det vara förfärligt ändå… De flesta tar hand om djuren – greker är i stort sätt väldigt djurvänliga…. Väldigt många har tagit hand om hundar ..

  Inför OS försvann hundarna .. de flesta av dem. Vad som hände dem är väl egentligen inte riktigt klarlagt.

  Det blev långt men ändå i korthet.
  Återkommer senare i eftermiddag om hemlöshet … (men så blev det inte, upptäcker jag nu)

  PS!
  Tog det inte så hårt, var mer bestämd …

 4. Hur kan det komma sig att Sveriges medborgare så förbehållslöst köper det som landets frivilligorganisationer och socialtjänsten påstår att människor behöver? Dessa organisationer uppehåller sig uteslutande vid de olika diagnoser och symtom som individen uppvisar. Att människor saknar ett tryggt hem att gå till förvandlas i de hjälpandes ögon till en åkomma. En åkomma som bara förvärras för varje dag den drabbade tvingas gå med på de hjälpandes villkor. Tror verkligen Sveriges skattebetalande medborgare att hemlösa individer har särskilda grundläggande behov? Skiljer sig deras behov sig från en människa med ett hem att gå till? Vid de föreläsningar jag håller brukar jag ställa en fråga till åhörarna: ”Om ni blir tvungna att välja bort jobbet eller bostaden, vilket skulle ni välja” På denna fråga har ingen ännu valt bort bostaden vilket jag tar som en bekräftelse på hur viktig den anses vara för vår existens. Har människor som förvägras ett hem inte samma grundbehov? Sveriges medborgare borde känna en djup oro kring det faktum en hemlös missbrukas så systematiskt av de som säger sig vilja hjälpa. Så som det ser ut i dag utgör den hemlöse en stor inkomstkälla för ett stort antal organisationsmänniskor. Något som bara kan fortgå så länge definitionen hemlös kvarstår. Det finns idag ca 900 organisationer i Sverige, dessa sammanslutningar avlönar ca 30 000 människor, sen plus alla volontärer de sysselsätter som hjälp åt våra ca 18 000 hemlösa. Så i praktiken blir hjälpen avsedd för våra hemlösa istället en hjälp att sysselsätta redan etablerade människor.

  Rolf Nilsson
  Föreningen Stockholms hemlösa

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s