Liberalism

Liberalism (av latin liber, fri)är en politisk ideologi som vill sätta den enskilda individens frihet i centrum. Betydelsen av ordet varierar med tidsepok och världsdel och det är därför svårt att ge en exakt definition. Gemensamt för alla liberaler är dock att man värderar individualism, frihet, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet högt. (Wikipedia)

Är denna ideologi överhuvudtaget möjlig? Eftersom andras frihet blir beskuren av liberalistens kamp för sin egen frihet.

Om man lever i ett samhället så kan man inte vara helt fri och inte heller tycka precis vad som helst utan att riskera att sänka någon annan som tycker annorlunda än vad liberalisten själv anser. Egentligen är det enda rätta för en liberalist en person som anser att liberalismen är den rätta läran. Och då upphör väl liberalisten att vara det om man inte kan acceptera andra åsikter, livstilar mm. därför att de inte överensstämmer med sin egna. Måste man inte tillåta andra att vara t.ex. emot en lag man själv som liberalist värnar om eller tvärtom? Och kunna argumentera för sin egen sak utan att på samma gång sänka andra.

Jag har svårt att förstå liberalismen, speciellt eftersom jag träffat en hel del liberalister som bara kan acceptera likasinnade.

Liberalismen kan väl egentligen bara överleva om det finns en grupp man kan förtrycka genom att frånta denna grupps mänskliga rättigheter och frihet. För liberalistens frihet är ju avhängig att andra låter honom göra vad han vill och då blir ju inte dessa andra fria.

Här bör tilläggas att det finns två olika typer, enligt wikipedia

Nyliberalismen 

Nyliberalismen hävdar att varje individ i sin egenskap av människa har rätt till liv, frihet och egendom. Statens uppgifter är då endast att upprätthålla dessa rättigheter genom att ta hand om poliskår, domstolar och försvar. Verksamheter som utbildning, sjukvård och omsorg om de mindre bemedlade ska drivas av företag och finansieras med avgifter eller donationer.

Socialliberalismen

Socialliberalismen utgår ifrån ett bredare rättighetsbegrepp — man menar att man även kan räkna in exempelvis rätt till utbildning och skälig inkomst i varje individs rättigheter. Man vill därför ha en välfärdsstat och är inte motståndare till statliga ingrepp i ekonomin.

Annonser

6 reaktioner på ”Liberalism

 1. Andras frihet blir inte beskuren, eftersom min frihet inte får inskränka på din.

  Nyliberalism är ett uselt ord, eftersom det i Sverige förknippas enbart med ekonomisk (till skillnad från personlig) liberalism. Libertarianism eller klassisk liberalism är bättre. Eller bara liberalism.

  Socialliberalism är en senare teoribildning som inte bara utgår från friheter _från_ något (exempelvis statens godtyckliga ingripande), utan även friheter _till_ något (som skolgång).

  I praktiken innehåller alla liberala statsbildningar socialliberala element, som gemensamt finansierad skola med mera. Men det är att märka att socialliberalen för att kunna ge positiv frihet (frihet till något) som exempelvis föräldraförsäkring måste ta från andra (exempelvis ensamstående). Socialliberalism är ett slags kompromiss mellan liberalism och socialism.

 2. Bloggelito

  Andras frihet blir inte beskuren, eftersom min frihet inte får inskränka på din.

  Du har säkert rätt i det, men det är detta som jag har svårt att se hur det skall kunna fungera. För det är ju andra som bestämmer när min frihet inskränker på andras … och om jag inte bryr mig, ja då är jag egoistisk och om jag bryr mig, ja då blir jag inte ika fri.

  Liberalismen tycks endast fungera för alla om individen lever ensam ute i någon skog någonstans eller lever tillsammans med någon annan som är precis likadan. Annars verkar det onekligen som om konsekvensen blir att den behöver ha en grupp vars frihet har inskränkts till ett minimum. Den starkaste vinner …!

  Men jag är ingen expert på liberalism… utan utgår mest från hur de som säger sig vara liberalister själva handlar.

 3. Jag är inte liberalist, men väl (klassiskt) liberal (alltså inte folkpartist).

  Hur kan andra, enligt liberalismen, bestämma när din frihet att yttra dig inskränker på andras frihet? Det kan de inte, eftersom yttrandefriheten i ett liberalt samhälle är absolut. Din eventuella ”kränkthet” av att ta del av andras yttranden är överhuvudtaget ingen variabel så länge yttrandet inte körs ner i halsen på dig på fredad mark (hemma).

  Hur kan andra, enligt liberalismen, bestämma när din frihet att inta vilka substanser som helst inskränker på andras frihet? Det kan de inte, men däremot kan de kräva att slippa eventuella konsekvenser av sådant bruk.

  Hur kan andra, enligt liberalismen, bestämma när din frihet att göra saker med andra (till exempel spela poker, ha sex, diskutera politik) inskränker på andras frihet? Det kan de inte.

  Om man däremot tänker sig din frihet att spela hög musik kontra grannens frihet att sova måste man kompromissa. På samma sätt är din rätt att nyttja naturens rikedom begränsad i förhållande till hur stor skada detta innebär för andra (miljöproblem).

  Liberalism är en balansgång mellan allas lika stora och suveräna rättigheter.

 4. Bloggelito…

  Ok, när du uttrycker det på detta sätt, ja då blir det ju annorlunda … man kan vara så fri man vill – huvudsaken är att andra slipper ta eventuella konsekvenser av ett handlande som utgår från den frihet jag vill ha.

  Då är vi nog relativt överens om hur det bör vara…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s