Alltmer förvirrande … men några ljus har tänts

Jag har under en längre tid tagit till mig synpunkter på prostitution från flera håll. Och jag har inte blivit ett dugg klokare. Snarare mer förvirrad. Jag får inte ihop vad de som är för sexköp egentligen vill. Jag vet också att mycket av det jag skriver är inkonsekvent och att det ena säger emot det andra. Det är en svår fråga som jag inte bara kan diskutera i termer av antingen-eller!

Jag vill också påpeka att jag inte här relaterar till några enstaka bloggares synpunkter (ni vet vilka ni är). Utan till debatten i sin helhet som jag uppfattat den. Det är också därför jag inte har pingat … Jag har läst många artiklar, många bloggare som är för och en hel del sexsäljares bloggar…. Här tar jag inte upp sexköpsmotståndarna, men kommer återkomma om dem i nästa inlägg…. deras motstånd kan jag med vissa förklaringssmodeller nå en förståelse av, vilket jag inte har lyckats med gällande sexköpsförespråkarna. Men jag tror jag kommit fram till några möjliga förklaringar som löser upp min förvirring vilka man skulle kunna diskutera vidare.

Speciellt har jag genom att ställa frågor till dem som är för den, försökt att få svar på det jag ser som problematiskt, bl.a sexköparens roll som överhuvudtaget inte förekommer i debatten. Men jag har också ställt frågor till innehållet i bloggarna utan att ta kontakt med dem. I tidigare inlägg har jag tagit upp det problematiska med dennes ansvarsfrihet gentemot sexsäljaren. För sexköpsförespråkarna förekommer ingen tydlig problematisering. Sexköparen diskuteras inte mer än i positiva ordalag. Min slutsats som jag drar är att de helt enkelt anser det vara en rättighet att köpa en tjänst och gör kopplingar till andra tjänster i samhället. Därmed är den delen avklarad. De anser ju inte att det är någon skillnad på att köpa sex som att köpa en hårklippning. Samtidigt säger sexsäljarna att det inte är som vilket jobb som helst. Det är något intimt mellan två personer…. som kräver ett speciellt förhållningssätt.

Det är sexköparens frånvaro i debatten och dennes icke-problematiserade del i prostitution som bl.a. får mig att inte kunna vara för en legalisering eller avkriminalisering, hur mycket jag än skulle vilja vara för. För som jag ser det, måste denna roll både problematiseras och definieras. Man måste ställa frågan: Varför har så många behov av att köpa sex? Det är inte frågan om behov av sex – det har vi alla. Och varför anser så många att det är helt okey att köpa sex … Är de friare i sin sexualsyn än de som inte anser det vara okey. Jag tror inte det? Eftersom jag tror att den typ av prostitution vi har i dagens värld existerar just på grund av en sexualsyn som är ojämlik, men framför allt reglerad.


Allt handlar nu i debatten om sexsäljarens rättigheter att bli behandlade som alla andra. Det håller jag helt med om. De är värda all respekt för de val de har gjort och jag är övertygad om att väldigt många trivs med det. Man måste ju tro på vad de säger själva och inte ta ifrån dem rättigheten att definiera sig själva. Om de säger att de trivs, mår bra och att de har kontroll, skall vi erkänna det. Och jag anser inte att man skall behöva maskera sig i en TVdebatt. Det var rent förfärligt att behöva se. Och självklart måste man må dåligt om man är tvungen att göra det på grund av det horstigma som förekommer.

Problemet är att många inte mår bra, blir utnyttjade, säljer sex av fel anledning mm. enligt sexmotståndare. Därför skall alla sexsäljare vare sig de vill eller inte hjälpas till en bättre tillvaro. Och det här stör mig på ett plan, samtidigt som jag kan förstå resonemanget. För om jag går till fackliga frågor, så är det självklart att lagar stiftas och regler utformas efter dem som mår dåligt av en arbetsmiljö, inte efter dem som mår utmärkt och som inte slits ut.

Det svar jag får överallt är att om man resonerar som jag gör, så styrs man av kristna värderingar, en syn på sexualitet som något vackert och endast skall förekomma mellan två som älskar varandra. Hur skall jag komma vidare, hur skall jag bli för och förstå om diskussionen blir låst på grund av deras förutfattade meningar om prostitutionsmotståndare. För de har förutfattade meningar de också … De har vi alla mer eller mindre.

Är det fel att kunna köpa en sextjänst? Är en transaktion mellan två människor som väljer att ha sex med varandra fel, omoraliskt och demoraliserande i ett samhälle. Nej, jag kan inte tycka det å ena sidan, men däremot att det är problematiskt å den andra. Det problematiska är att det är just den syn på sexualitet som de som är för prostitution kritiserar, som också skapat den typ av prostitution vi har, dvs. som något eftertraktansvärt som de vill legalisera.
Jag är för en fria sexualsyn och om prostitutionen som den ser ut idag, finns på grund av att den inte är fri, kan jag inte vara för den. Om inte sexualiteten omfattas av så många regler när och på vilket sätt den utövas, tror jag fler kan ha sex med varandra utan att känna skuld eller skam.

Andra anser att jag blandar ihop saker och ting och visst, det är riktigt. Det är svårt att få ordning på och förstå vad de som är för verkligen vill. Vill de ha en fri sexualsyn eller vill de ha den existerande kvar så att sexköp kan fortsätta förekomma på det sätt det gör idag. Vill de att prostitution skall bli som vilket yrke som helst.

Jag har också insett att om man är tveksam, ställer frågor, problematiserar så har man heller inget i debatten att göra. De som är för en legalisering vill överhuvudtaget inte diskutera sexköparens roll. Antingen är man för eller också är man emot. Antingen är man för en fri sexualsyn eller också är man emot och styrs av kristna värderingar.

Men det kan ju vara andra värderingar som styr. Dessa är att sexualiteten skall vara så fri att ingen skall behöva vare sig köpa eller sälja sex. Med detta menar jag inte att man skall ha rätten att få sex av vem som helst eller på vilka premisser som helst. Men jag tror man kan finna svaret genom att svara på frågan om varför sexköparen finns? Varför har man behov av att köpa sex?

Man kan naturligtvis komma med argumentet att man har rätt att få sina behov tillfredsställda. Men varför gäller detta enbart sex. Jag har behov av att vara lycklig, men är det en rättighet att vara lycklig. Skall jag ha rätten att köpa lycka av en person som jag inte vet gör det av fri vilja eller är tvingad till det av olika skäl. Är inte min lycka något som jag får ta ansvar för själv. Är det inte detsamma med sex – är det inte mitt eget ansvar…. Om jag inte får sex hemma skall jag då ha rätt att köpa den tjänsten hos någon annan. Är det inte snarare så att jag då måste göra någonting åt att jag inte får sex hemma, t.ex. skilja mig och söka den partner som är rätt för mig. Om jag inte får sex alls därför jag lever ensam, är det inte mitt eget ansvar. Kan jag anse att det skall finnas möjlighet för mig att köpa sex av män och att det är som att gå och klippa sig?

Kanske ansvaret finns hos oss själva, för att man blandar in en annan människa i sin egen intima sfär. Därför är det viktigt att allt sker jämställt och jämlikt. Det gäller alla områden i samhället. Så visst handlar det om moral, men inte om sexmoral, utan kanske om den moral som finns i ett samhälle för att vi skall kunna leva tillsammans utan att skada andra.

Både sexköpsförespråkare som sexköpsmotståndare har fasta föreställningar om varandra. De verkar överhuvudtaget inte kunna mötas … och sådana som jag som känner mig alltmer förvirrad och ställer frågor har inget i debatten att göra.

Men jag hoppas att man från sexköpsförespråkarnas håll framöver fokuserar lite mer på sexköparens roll än vad de hittills har gjort? För den rollen behöver definieras och problematiseras, som jag ser det. Vad är det för sexualsyn som styr och varför väljer man att köpa en sextjänst istället för att göra som alla andra, gå ut och dansar, går med i föreningar för att träffa en partner eller skiljer sig om frun eller mannen inte vill längre eller ger mannen eller kvinnan den sexuella tillfredsställelsen de behöver. Vilka köper sex och varför? Om man inte vågar ta kontakt med någon, kanske det är ens egen självkänsla man skall arbeta på.

Är det kanske rentav en sexuell läggning som bör erkännas? På samma sätt som man erkänner andra sexuella läggningar.

När jag tar del av sexförespråkares argument mm. får jag en känsla av att de ser prostitution som något exklusivt som rör två personer, samtidigt som man argumenterar för det icke-exklusiva i det…. Man skall få vara fri, ta bra betalt, inte behöva ha så många kunder, därför att jobbet är så specifikt. Men varför då om man accepterar hårfrissans alla kunder och slitsamma arbete under dagens åtta timmar. Varför skall inte hon eller han få välja själva, vara fri och ta bra betalt. Om det nu är så att sex är som vilket annan tjänst som helst i samhället? Varför skall det då vara något mer exklusivt än att få håret klippt.

Jag får det helt enkelt inte att gå ihop! Kanske för att det bland sexförespråkarna finns både (potentiella) sexköpare och sexsäljare som ser på saken på olika sätt. Och det är problematiskt. De bör helt enkelt komma överens … om vad som skall gälla i synen på prostitution, exklusivt eller inte. Kanske de bara tror att de talar om samma sak när de är för prostitution.

Annonser

8 reaktioner på ”Alltmer förvirrande … men några ljus har tänts

 1. Själv är mitt främsta argument för en avkriminalisering och redivering av kopplerilagen baserat på en tro att det innebär en skademinskning. Jag tror inte de som är prostituerade idag mår bättre för att det ser ut som det gör. Varken ur arbetssäkerhetssynpunkt eller deras möjlighet att lämna prostitutionen om de så vill.

 2. Debatten om prostitution är förvirrande eftersom debattörerna utgår från olika saker. Jag utgår från mitt perspektiv och den kunskap jag jar om branschen. Jag möter människor som ingen egen kunskap har men som tror sig veta. Dessutom har du alla fördömarna som finns.

  I detta inlägget har du utgått från en massa saker. Både verkligheten, fördomar, hypoteser osv.

  Men en sak kan jag berätta. Våra kunder hörs inte i debatten för de anser inte att de har någon rätt att köpa vära tjänster. Det är prostitutionsmotståndarna som påstår att våra kunder tycker så.

 3. Perskull
  Det är väl ett rimligt argument.. emot själva sexköpslagen..

  Isabella

  Har jag alla fördomar som finns eller med alla fördomar som finns i inlägget eller alla fördömmare … Om du menar att jag har fördomar så visst säkert, jag erkänner, men om jag har alla vet jag inte. Jag problematiserar, tar upp det ena och det andra … å ena sidan och å den andra sidan, men klokare vet jag inte om jag blir .. vill få svar där inga verkar finnas. Egentligen tar jag inte så mycket ställning längre eftersom det är svårt att göra det. Och speciellt eftersom jag både avslöjar och erkänner min okunnighet i många frågor.

  Om du menar att jag har alla fördomar som finns, så kan du väl peka på en som jag kan diskutera vidare …

  Jag ville bara med det här inlägget visa hur mina tankar går – från det ena till det andra. För att på min egen blogg få möjlighet att diskutera med andra förvirrade personer…. med andra som inte har svaren färdiga redan, vilket inte betyder att inte de som har svaren klara är välkomna de också …

  Men en sak har du i allafall bekräftat och det är att alla pratar utifrån sitt eget perspektiv. Och att det därför blir förvirrande.

 4. Ack ack så knäppt jag skrev! Jag är inte i stöt idag, förlåt! Jag menade att skriva att du dessutom har med flera av alla de fördomar som finns i debatten.

  Roligt att höra att du tycker jag är rätt så tydlig. jag försöker vara det samt även lite pedagogisk när jag skriver.

  Ett tips med prostitutionsdebatten är att fråga sig vilken agenda en debattör har. en del vill bara ha bort prostitution för de ogillar fenomenet, en del vill skydda horor. En del utgår från sexualmoral, andra från ett pragmatiskt synsätt. Andra utgår från politiska ideologier osv.

  Jag själv utgår från människors lika värde, min människosyn och rättspatos.

 5. Tack Isabella … ville tro att det var det du menade också .. 🙂 men eftersom jag är medveten om att jag faktiskt har fördomar .. så kunde det ju varit det du menade.

  Tack för tipset, skall ställa den frågan till mig själv … när jag läser om prostitution i fortsättningen.

 6. Fördomar har vi alla om de mest skilda ting.

  Det som gör mig låst i debatten är understatementet att kristna värderingar är fel a priori. Och då är jag ju ”fel” vad jag än skulle säga…

  Jag tycker nog att att man måste fråga sig om sexköpslagen fått de verkningar man efterfrågade. Den måste ju utvärderas, inte efter vad den eller den tycker, utan utifrån vad man ville uppnå.
  Ville man minska prostitutionen – ja, har då prostitutionen minskat?
  Ville man skydda kvinnorna – ja, har dom då fått det bättre?

  Risken är ju alltid att man bara tror att man åtgärdar djupa samhällsproblem genom ytliga åtgärder och förbud.
  Framförallt måste man hjälpa de kvinnor som p g a missbruk, skulder och destruktiva förhållanden tvingas till prostitution mot sin vilja. Och då måste ju frågan vara, har de haft nytta av lagen eller har den bara gjort dem mer utsatta?
  Det måste man ju ta reda på, inte bara tycka en massa om…

  Visst finns det moralfrågor och visst ska man tala om det. Men det är alltid svårare att ha synpunkter på andras livsval speciellt i ett samhälle som är så individualiserat som vårt. Vi har inte så mycket till gemensam värdegrund längre… och då blir samtalen svåra.

 7. Kyrksyster
  Jag tror nu inte på att det enbart är kristna värderingar som bidragit till att prostitutionen har den ställning i samhället som den har.

  Och när det gäller sexköpslagen är ditt resonemang vettigt … jag menar detta du säger om att utgå från om de uppnått målen eller inte.

  Håller med om att det är alltför mycket tyckande fram och tillbaka, speciellt hos politikerna numera.

  Vi har ingen gemensam värdegrund, samtidigt som det ändå finns cementerade normer i samhället, som vi kanske inte alltid är så medvetna om att de finns.

  Om att hjälpa kvinnor har Isabella skrivit något om eller om det är någon annan som skrivit eller talat om att det är svårt för dem att bli hjälpta, eftersom det inte är så enkelt för dem att förklara flera blanka år i CVn…. Vad jag förmodar behövs är en attitydförändring till dem som varit prostituerade eller en förändring av attityden till prostitution som bidrar till att de kan fortsätta om de vill.

  Men självklart skall de som uppenbart mår dåligt på grund av missbruk, tvång mm få samhällets stöd.

  Tack för ditt inlägg i debatten!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s