Tolkning av betygskriterier i SH

Har fått tagit del av kriterierna för Godkänt i SH för årskurs nio. Samtidigt har jag fått tagit del av en tolkning –

Kanske blir det dessutom tydligare om man läser betygskriterierna för tex SH för åk 9.

För att bli GODKÄND krävs följande:

Eleven skall:
förstå grundläggande begrepp och företeelser i ett demokratiskt system och kunna problematisera demokratiska förhållningssätt i vardagen,

kunna se samband i skeenden i samhället samt urskilja faktorer som påverkar dem,

– känna till förutsättningar för, pröva antaganden om och jämföra människors livsvillkor förr och nu och i olika delar av världen,

förstå och kunna resonera kring möjligheter och svårigheter som uppstår i ett samhälle med kulturell mångfald,

– kunna samtala om och bearbeta etiska, estetiska och existentiella frågor och förstå hur de kan vara beroende av tid och kultur,

förstå och pröva ett ekologiskt tänkande och visa på konsekvenser av olika handlingsalternativ i miljö-, livs- och samhällsfrågor,

– kunna ur ett samhällsperspektiv söka information från olika källor, bearbeta, granska och värdera uppgifterna samt i olika uttrycksformer redovisa resultat och slutsatser.

Tolkningen är att dessa kriterierna inte kräver mer än att ha läst igenom boken i SH, och ur den kunna svara på frågor på texten.

Det finns nyckelord/begrepp i betygskriterierna som säger något helt annat … Jag har kursiverat dem!

Självklart är det inte frågan om ett kvalificerat vetenskapligt tänkande, men en vetenskaplig verktygslåda som kräver vissa förmågor, är det förvisso. Vissa av dessa förmågor som eleverna skall kunna, som ex. att kunna problematisera är något som innebär att kunna se problem i det självklara med demokratin.
I vilket fall är det något mer man efterlyser än att läsa en bok och svara på frågor ur boken. Möjligen har jag missförstått eller också tolkar man dessa begrepp på ett helt annat sätt. I vilken mening menar man att någon skall förstå – i meningen begripa eller förstå betingelserna bakom. I vilken mening menar man att man skall pröva, bearbeta, granska och värdera. Allt detta kräver analyser om än av enklare slag.

Antingen är betygskriterierna slarvigt skrivna, dvs. på så sätt att man använt sig av ord som man inte riktigt har tänkt på signalerar analytisk förmåga i vetenskaplig mening eller också är det faktiskt det som betygskriterierna faktiskt avser.

Godkännandenivån skulle i så fall, om det sista gäller, ge de flesta en god grund att stå på. Det handlar inte alls om att svara på frågor ur en bok eller att lära sig en massa fakta.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s