Lena Melins analys om FRA

SIFO har genomfört en undersökning av tusen individer och fått fram en tendens i FRA-frågan. (se SvD) Läs själva även här och här om undersökningsresultaten.

Det är för mycket siffror att resonera kring. Men det intressanta är att 36 procent är för lagen ofta med motiveringen att de inte har något att dölja och män är mer kritiska än kvinnor, och unga mer än äldre. Det sista beror troligen på att unga använder telekommunikation mer. Därför berör dem det mer.

Lena Melins analys är verkligen läsvärd. Och jag håller med om följande:

Att tro att alla vill väl är gulligt – och naivt. Det är mot de onda makterna FRA-lagen ska användas. Men det är ett farligt verktyg som spionerna på Ekerö får i sin hand. Felanvänt kan det vara rent ohyggligt.

Därför är det otäckt att drygt en tredjedel av svenska folket är för storebrorslagen i dess nuvarande form.

Det skrämmer mig också. Vi vet ingenting om framtiden och att ge ett sådant verktyg till några med illasinnade motiv. Ugh! Och det är viktigt att betona att det inte är mindre skrämmande att ge verktyget till dem som säger sig ha goda motiv för det heller.

Läs en sammanfattning hos minamoderatakarameller.


Stoppa FRA-lagen

Annonser

19 reaktioner på ”Lena Melins analys om FRA

 1. Problemet är egentligen inte FRA-lagen enligt mitt förmenande, problemet är hur vitt den svenska lagstiftningen runt integriteten går. Vi skall värna alla privatpersoners integritet oavsett om de är svenska medborgare bosatta i Sverige eller inte.
  Om FRA avlyssnar en rysk general som samtalar om pågående aktioner i tjetjeninen så innebär detta enligt svensk lagstiftning att vi måste värna hans integritet, oavsett om Sverige enbart är intresserad av de militära uppgifterna som han kan ha. Därför har hela lagen misstolkats eftersom FRA inte har för avsikt att lyssna på ”svensk” trafik utan enbart trafik som transiterar Sveriges gräns, precis som gjordes under andra världskriget då Sverige genom FRA avlyssnade tysk trafik från Norge som transiterade genom Sverige.

 2. Nej, lagen har inte misstolkats. FRA lyssnar på alla. Inte bara den ryske generalen. ”Avsikten” idag är helt ointressant. Den kan ändras med ett penndrag i morgon när väl kablarna är inkopplade. Problemet är att man kopierar in hela folkets kommunikation till en statlig avlyssningscentral. Utan att någonsin ha kunnat motivera varför det ens skulle öka någon form av säkerhet.

 3. Campagnolo
  Kan hålla med dig. Jag är emot all avlyssning av människors kommunikation. Det är bara i undantagsfall som jag kan anse en sådan vara berättigad. T.ex. att det helt klart finns en misstanke om något som direkt hotar rikets säkerhet.

  Men att jämföra med avlyssningen under andra världskriget ger inte rätt bild, eftersom det inte handlade om alla människors vardagliga kommunikation med varandra. Det handlade inte om människors privatliv.

  FRA-lagen skall samla in den kommunikation vi har som är likställigt med snigelposten som folk kommunicerade med varandra med före e-posten. För mig är det likställigt med en lag som skulle tillåta att min snigelpost sprättades upp och lästes utan att misstanke om brott föreligger.

  Och självklart ligger integriteten i botten.

  Hur mycket än tekniken har utvecklats under de senaste tjugo åren har man inte lyckats ringa in terrorister mm. De är svåra att fånga. Och om de får reda på att allas telekommunikation kommer samlas in, lär de finna andra vägar. Och det är därför som jag har svårt att förstå politikerna som har röstat igenom den här lagen. Hur tänker de?

 4. Kampanjen mot Sveriges rätt att försvara sig drivs av journalister som ägs av familjerna Bonnier och Stenbeck. Dessa familjer befinner sig i toppen av näringskedjan och tillhör det frälse ståndet, som inte kan ifrågasättas eller granskas. Eftersom de äger den tredje statsmakten, media.
  Nu riskerar de att hamna under luppen, tillsammans med sina journalister. Därför motsätter de sig FRA-lagen, med konstgjorda argument.
  Ingen vettig människa skulle normalt falla för argument av typen: ”Visst ska vi ha ett försvar, men de får inte ha några vapen, tänk om de av misstag sköt mig!” Men genom att underblåsa konspiratoriska, paranoida tankegångar har familjerna Bonnier och Stenbeck lyckats få det att framstå som om försvaret inte ska försvara Sverige, utan att försvaret skulle vara ”ute efter” medborgarna själva.
  Det är möjligt att makthavare i en Orwellsk framtid skulle utnyttja försvaret och vända det mot de egna medborgarna. Men om det hotet vore så sannolikt som journalister försöker framställa det, borde inte då alla officerare telefonavlyssnas? I rent preventivt syfte. Tillsammans med alla övriga som utövar någon form av statsmakt: som poliser, politiker, lärare osv. Men inte journalister, naturligtvis. De får absolut inte granskas. De åtnjuter ju folkets fulla förtroende, det visar alla opinionsundersökningar. Eller?

 5. Vet inte om jag riktigt hänger med. Men här handlar det väl inte om granskning. Självklart skall journalister, lärare, jurister m.fl. granskas. Men då skall det ske öppet och om det finns en klar misstanke om fel begångna eller om brott. Vilket redan sker. Med FRA får du inte ens veta om du blivit granskad, på grund av sekretessen (uttalande av FRA-chefen). Här handlar det om att människors telekommunikation blir avlyssnad. Vilket också får verkningar inom olika yrkesgruppers utövande. Det är inte bara privatlivet som varje medborgare måste få ha rätt att värna det handlar om.

  Som jag skriver, så är det även dem med goda syften som man skall ha uppsikt över. För vad som är ett gott syfte för en person är det inte för en annan.

 6. Ja, FRA kommer att lyssnar på alla vars trafik går ut via kabel från Sveriges gräns, även denna som går ut utanför Sveriges gräns. Jag tror dock inte att det är min eller Monikas eller t.o.m. Oscar Swartzs kommunikation som de är intresserad av så länge vi har de politiker som vi (förtjänar och) har idag. Om vi däremot skulle ha diktatur så kan det vara ett annat intresse att brett kunna kartlägga grupperingar inom riket, men då vore det väl mera aphusets (SÄPOs) ansvar.
  Angående avlyssning, som Monika säger att det är OK om det finns en ”misstanke om något som direkt hotar rikets säkerhet”. Hur skall man då kunna få denna misstanke om man inte får ha verktygen? Tror någon på fullaste allvar att enskilda personers trafik ens kan vara intressant? Det är ju bara att avlyssna grannen och kolla hur intressant trafiken kan vara, och det kan man ju göra lagligt. Prova och se!

 7. Tror någon på fullaste allvar att enskilda personers trafik ens kan vara intressant?

  Nej och då skall jag inte avlyssnas…. Jag är inte ett dugg intressant. Det är det som är grejen. Men jag kan ju bli, om någon tolkar något på sitt sätt och jag kan fastna i nätet om jag har kontakt med någon som är intressant för FRA eller uppfyller kriterierna för yttre hot.

  Med rikets säkerhet och avlyssning menar jag, gällande ett fullständigt klart yttre hot som är definierat mot dem som utgör det. Jag menar att folkets telekommunikation aldrig skall förekomma i signalspaning.

  Hur skall man då kunna få denna misstanke om man inte får ha verktygen?

  Du får inte denna misstanke genom att samla in folkets telekommunikation. Jo, misstanke kan du få, men speglar den ett verkligt yttre hot i den betydelse du och jag ser det, dvs. terrorist eller militärt hot. Det är också det som är grejen. Varken terrorister eller militären e-postar som vi vanliga medborgare gör … och speciellt inte om de vet att de blir avlyssnade.

  Tycker du inte att det är ruggigt att de skall få ha rätt att lagra trafikdata – att de kan kartlägga en hel befolknings rörelsemönster. Tänk om Fi får tag i ett sådant material. Ugh. Har någon tänkt på att den här lagen kanske rentav skapar ett yttre hot genom att en annan militärmakt eller terrorister kan knäcka FRAs data. Jag är för dåligt insatt, men tänk om – vilket vapen ger vi inte ett land som vill inta oss.

  Överhuvudtaget anser jag att det ligger en fara i att kartlägga en hel befolkning, samt samla in alla uppgifter om dem.

 8. Och hur skall man då kunna separera ”folkets” trafik från övrig trafik (terrorister, utländsk militär trafik etc)? Du kanske tror att terrorister och utländsk militär inte använder vanliga tillgängliga kommunikationsmetoder?
  Man kan inte heller ”samla” folkets trafik, det är fysiskt omöjligt att kunna lagra och behandla den mängden trafik vi pratar om.
  Jag tycker inte alls att det är ruggigt, ditt rörelsemönster finns ju redan lagrat idag och det lagras ju idag av banker, försäkringsbolag, sjukvård, ICA, H&M etc. Varje gång du betalar/använder någon form av kort eller använder ID-kort så finns det ju lagrat, när och var samt belopp och vara. När du är hos läkaren lagras dina uppgifter som sedan överförs till försäkringsbolagen där du har sjuk och livförsäkring. Det skulle oroa mig mer.

 9. Men staten har inte tillgång till den datan som du talar om. Det är väl bara om något händer som polisen kan få tillgång till den. Och bankerna sitter väl inte och kartlägger sina kunders rörelser i landet. Och skulle de göra detta och jag fick veta det, skulle jag reagera likadant. Om de vill veta var de skall sätta upp bankomater, kan de ju sända ut en enkät.

  Jo, men om terrorister nu skulle ha gjort eller gör det, skulle de göra det sen då? Skulle de frivilligt gå in i lejonets kula. Och om du vet att de gör det, så är det väl bara att spana på dem då. Då behöver du ju inte söka. För det du säger avslöjar ju att du har information om att terrorister gör det.

  Menons paradox….
  Om man redan har kunskap behöver den inte sökas då man ju redan har den och har man inte kunskap är det omöjligt att söka den på grund av att man inte vet vad man skall söka (och om man hittade kunskap skulle man inte känna igen den eftersom man inte visste vad man sökte; se Platon)

 10. Ja, 11.19:49 var FRA inne på min blogg.
  Synd att jag inte kan se vilka inlägg de läste 🙂

  Det är lite overkligt alltsammans, håller helt med 😦

 11. och vem på FRA tror du sitter och kartlägger dina rörelser?? Men kom igen…!!?? Är du då unik så att de måste kartlägga dig? Och hur vet du att de gör det? Tror du att de är så klantiga så att de lämnar spår?
  ICA och H&M, kreditkortsbolag samt andra bolag som inte är ”staten”, vem nu staten är, sitter och kartlägger dina mönster hela tiden, vad du handlar, vilka affärer du besöker när, för hur mycket, allt för att du skall konsumera det som de producerar, komma med riktade budskap och KARTLÄGGA ditt livsmönster. Kolla reportaget från Rapport/aktuellt förra veckan (tror jag det var). Nåväl, det är ju tur det blev ett rungande ja till lagen och att den nu införs.

 12. Nej men, jag har ju sagt att jag inte är unik…. och då skall jag heller inte ingå, liksom de flesta andra av oss. Det är ju så absurt att ta med alla när det bara är några få man är intresserad av.

  Sen helt plötsligt säger du att alla andra kartlägger mig.

  Du verkar väldigt insatt – är du möjligtvis i övervakarbranschen!

  I vilket fall. Måste göra ett tillägg, så är de knappast intresserad av min kommunikation med andra. De kartlägger sin kundkrets i eget vinstintresse i så fall. Och såvitt jag vet har ingen annan än banken tillgång till mitt konto, eller … har jag fel i det också?

  För övrigt så är det effekterna av en omfattande övervakning som oroar mig mest. Hur vetskapen om det kommer påverka folk. Klicka på min sida Stoppa FRA-lagen och läs. För det blir bara upprepningar annars. Och förresten, kan du inte övertyga mig. För jag tror inte man hittar en enda terrorist, man skapar bara ett omöjligt samhällsklimat. Och så länge de inte definierar vad ”yttre hot” innebär, så glöm det.

 13. Vad gäller kartläggning – materialet är ur forskningsintresse rena guldgruvan …

  Och, redan nu skall KPU-registret användas till annat ändamål än syftet var från början. Vad säger att de inte kommer ändra på de etiska forskningsreglerna som kom efter forskningsprojektet Metropolit och avslöjandet av det.. Man får öht inte forska på andra utan att de vet om det och har gett sin tillåtelse.

  Men kan de driva igenom en avlyssning på hela folkets telekommunikation, kan de ju driva igenom vad som helst, som det verkar.

 14. Jag har ingen avsikt att övertyga dig, men jag har ju också rätt till en åsikt och rätt att framföra den var jag vill, även om den just på denna sida verkar vara tvärt emot andras.
  Sverige är väl en demokrati fortfarande och inte som USA, Vitryssland, Kazakstan, Burma, Kuba etc?
  Och du har helt rätt, materialet som ICA, H & M, banker, försäkringsbolag, etc tillgång till och som de flest givit sin tillåtelse till är en guldgruva ur forskarsynpunkt, även om forskningen enbart bedrivs och utbyts i en mindre krets, t.ex. av de företag som de samarbetar med, Unilever, Nestlé, etc.

 15. Nej, absolut har du rätt till din åsikt. Om inte, skulle jag väl modera kommentarerna vilket jag inte gör. Svarar gör jag också.

  Men det är svårt att övertyga mig om din åsikt. Även jag har rätt till en åsikt och att framföra den. Har också rätt att skriva vad jag vill.

  Om jag på något sätt gett ett annat intryck än att du har rätt att föra fram din åsikt, ber jag om ursäkt. Vet inte vad jag sagt som fått dig att ta upp att Sverige är en demokrati och att du har rätt att föra fram din åsikt, som om du inte får det. Räcker det med att jag betonade att det inte går att övertyga mig? Får jag inte säga det?

  Tillägg: Och om du verkligen vill veta mina åsikter så finns det 26 inlägg att läsa som tydligt visar var jag står både vad gäller personlig integritet och demokrati.

 16. Vad gäller forskningen?
  Forskningsetiken är tydlig här. Man får inte forska utan att någon vet om det och gett sitt tillstånd. Och om forskning förekommer ändå är det fel. Man bryter mot forskningsetiken.

  Därmed inte sagt att jag inte tror att forskningen inte skulle förekomma trots det.

 17. Nu vet jag vilket inlägg FRA när de gick vilse häromdan, var inne på – Lena Melins analys om FRA. Sen undrar jag vem i regeringskansliet som är inne på min blogg och i mitt inlägg Mycket intressant, 2008-06-30 04:48:23. Det är inte så dumt det där med Övervakning i allafall. Speciellt inte när man har möjlighet att övervaka övervakaren. 🙂 Men tyvärr kommer det ju inte finnas denna möjlighet att vi kan övervaka FRA.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s