Brist på kreativitet

FRA-Åkesson (se SvD) vill verkligen poängtera behovet av signalspaning och lämnar följande lista, där han ställer FRA-lagens existerande mot att ingen signalspaning överhuvudtaget skall förekomma. Anser vi inte detta vara viktigt:

E n central uppgift för försvarsunderrättelseverksamheten är att förse ­regeringen med underlag för beslut i utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiska frågor.

• Ska signalspaning mot utländska politiska och militära makthavare bara vara tillåtet om de är misstänkta för brott?

• Har inte regeringen ett berättigat intresse av att veta hur utländska makthavare agerar eller avser agera gentemot Sverige och oss svenskar?

Hur går det med självständigheten om Sverige inte kan förlita sig på egen ­underrättelseinhämtning och i stället måste vara beroende av andra länder?

En rad yttre hot mot landet ges ökad uppmärksamhet i säkerhetspolitiken och därmed också i underrättelseverksamheten. Sådana hot är bl.a. terrorism, spridning av massförstörelsevapen och hot mot den tekniska infrastrukturen.

• Ska signalspaning mot vapensystem som kan riktas mot Sverige inte vara tillåtet eftersom brottsmisstanke saknas?

• Ska signalspaning inte kunna användas när det gäller it-attacker utifrån mot svenska kommunikationer förrän brottet faktiskt begåtts och skadan är skedd?

Sveriges allt mer omfattande deltagande i fredsfrämjande internationella insatser såsom till exempel i Afghanistan innebär växande krav på att försvarsunderrättelseverksamheten kan bidra med information.

• Ska svenska regeringen inte ha ett självständigt underlag inför beslut om svenskt deltagande i en internationell insats eftersom brottsmisstanke saknas?

• Ska skydd av den svenska personalen på plats i form av signalspaning mot lokala fientliga grupperingar som planerar sabotage, kupper eller terrordåd inte vara tillåten förrän brotten har begåtts?

• Ska inte teknisk signalspaning för att skydda svensk trupp och svenska militära flygplan och fartyg inte vara tillåten eftersom brottsmisstanke saknas? Hur ska Sverige då kunna delta i internationella insatser?

Vi skulle alltså inte kunna skaffa in ­underrättelser om den politiska och mili­tära utvecklingen i närområdet och på ­andra håll i världen. Inget av detta har med brott, eller brottsbekämpning, att göra.

Sverige skulle bli beroende av andra länder när det gäller den information som regeringen behöver för att kunna föra Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Vill vi verkligen det?

Jovisst, har jag som är emot FRA överhuvudtaget i ett enda inlägg jag skrivit sagt något emot detta. Men det måste väl finnas andra metoder att kunna spana på detta. Och om det inte finns i nuläget, därför att FRA och regeringen och alla andra som är för, är så insnöade på en enda metod och inte kan se något annat alternativ – massavlyssning, som troligen blir verkningslös med tanke på att alla kommer känna till att all telekommunikation kommer att filtreras.

Jag har skrivit tidigare – om inte tekniken finns, skapa den. Kan man sända upp en rymdfärja kan man utveckla tekniken. Att övervaka alla medborgare är inget nytt. Inte heller krävs det någon fantasi eller kreativitet för att kunna göra det heller. Det är bekvämt, det är enkelt, men i längden ineffektivt utom i ett enda syfte – man omformar människor och skapar en nationell identitet och mentalitet som i längden bidrar till ett tyst och undvikande folk. Medborgare som är rädda, tysta och gör allt för att hålla det dom anser vara värdefullt dolt.

Vad kommer de som massavlyssningen är till för troligen göra – jo de kommer vara tillräckligt kreativa för att finna andra vägar då de planerar någonting. Inte använder de telefon, mail eller SMS. Och om de redan gör det och kommer fortsätta, bör FRA redan veta vilka grupper det är – Avlyssna då dom?

Dessutom har inte FRA-Åkesson övetygat mig om någonting annat än att han talar i egen sak; inte i min och inte i folkets sak. Endast i egen sak.

Jag vill leva i ett land i vilket det yttre hotet inte finns inom landet; inte är regeringen, FRA eller någon framtida regeringskonstellation. Och hotet är att andra än dem jag själv har valt, har rätten att samla in, filtrera samt granska min kommunikation som jag har inte bara inom mitt yrke utan och i mitt privatliv. För mig som medborgare i Sverige är det det yttre hotet. Man har också rätten att kartlägga mina rörelser i landet. I en framtid kan man använda trafikdata som skall lagras i ett år inom forskningen utan min vetskap. Vilket strider mot nuvarande existerande forskningsetik.

Sverige, FRA och regeringen borde istället skapa metoder som bidrar till att jag som medborgare inte upplever dessa som ett yttre hot och fråntar mig mina grundläggande rättigheter i en demokrati. Den där retoriken som FRA-Åkesson har i sin artikel biter inte på mig. De borde istället finna andra lösningar och även om de inte verkar som om de finns, så gör de säkert. Det finns alltid en annan lösning. Allt annat än massavlyssning, kränkning och formering av ett helt folk är bättre.

Men man gör det troligen inte, därför man förutom brist på kreativitet, inte har respekt för den enskilda medborgaren. Det finns uppenbarligen en syn på oss som medel i syfte att skydda NATIONEN. Men en nation utan ett folk som är fritt är INTE EN FRI NATION. Det är en nation som stänger in sitt folk.

FRA-förespråkarna säger samma sak hela tiden och de blandar ihop korten hela tiden. Vi kan inte manipuleras att tro att vi gör en insats genom att låta någon ta ifrån oss vår frihet och därmed urholkar vår demokrati. Och tills den dagen då förespråkarna väljer att tala till mig som medborgare på ett annat sätt än vad de gör, kommer jag tala till dem på mitt sätt. Så länge de inte kan erkänna att det är massavlyssning står vi miltals ifrån varandra. Men hur skall de kunna erkänna det, då vissa av dem säger att de också skulle bli upprörda av en lag som massavlyssnar. Men, det är ju precis det som kommer hända. DET blir konsekvensen.

Han upprepar det andra FRA-förespråker upprepar om och om igen: (Jag läste någonstans att förhörsledare inom polisen menar att om någon upprepar samma sak hela tiden och om flera säger samma sak, så undanhåller de sanningen. Man vill så gärna övertyga om att man inte ljuger)

Man menar att det inte går att avgöra om personen befinner sig i Sverige eller inte. När man ifrågasätter lagen på den punkten har man förbisett en viktig sak som är utmärkande för signalspaning, nämligen att sökbegreppen utformas med hög precision med inriktning på utländska mål och därför inte träffar inrikes trafik.

Det här är verkligen intressant. Mitt IP-nummer har en adress i Amsterdam. Min hotmail har sina servrar någonstans i USA (tror jag). Hur kan man avgöra att jag befinner mig i Sverige, om man inte kollar upp var jag finns t.ex. genom trafikdata (mobilen?) eller genom att se var jag har tankat, handlat mm. Om jag använt telefonen i hemmet mm.

En annan sak jag gärna skulle vilja få svar på är – sökbegrepp som utformas med hög precision med inriktning på utländska mål och inte träffar inrikes trafik. Vet FRA om vad vi talar om i våra mail. Tror han att vi bara talar om vad vi skall äta till middag eller om farmors födelsedagsfest eller om vår kärlek till mannen i vårt liv. Vet FRA vilka mail, SMS och telefonsamtal som kommer att fastna. Då bör FRA redan veta vääldigt mycket om oss. Då bör FRA redan ha samlat in och filtrerat. FRA bör redan veta att det är möjligt att filtrera utan att det träffar inrikes trafik.

För om inte FRA redan har utfört massavlyssningar, ja då kan de inte heller påstå att det bara är utländska mål som kommer omfattas och att det bara är dem de söker efter som kommer att avlyssnas. Men eftersom de inte har tillgång till kablarna, så bör de inte ha kunnat gjort det.

Man går ut med att vara så säkra, utan att ens ha genomfört en sak. Och så skall vi tro på dem. Vi har en riksdag där många inte ens är tillräckligt pålästa. Vi har en regering som bara kommunicerar med folket genom ett på förhand utformat formulär och vi har en statsminister som inte vill delta. Och så skall vi tro på att vi är trygga och lägga våra liv i denna samlings händer. Är inte det att begära för mycket, även om Reinfeldt menar att Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.” (Sid 52 i boken) (Se Det sovande folket har vaknat) Det är enkelt att byta ut välfärd mot säkerhet.

FRA tryggar Sveriges självständighet

menar Ingvar Åkesson,

men vill skapa ett folk som inte har någon…

Det är det som är kränkningen..

Försvarets radioanstalt (ballad)

Leave me alone, Mr Thomas

Annonser

6 reaktioner på ”Brist på kreativitet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s