Η Κρήτη

Τον Ιούνιο θα πάω στην Κρήτη… Δεν ήμουν ποτέ εκεί πριν.

Είναι φανταστικό εκεί – έχω άκουσα.

Annonser