Det totala kontrollsamhället är här …

Förstår inte regering och andra som är för FRA att så fort som denna lag kommer gälla (SvD), så har man påbörjat en förändringsprocess hos det svenska folket som vi inte kan förutsäga konsekvenserna av vad denna kommer innebära. Finns det inte några kunskaper alls om hur vi människor fungerar hos nuvarande regeringsmedlemmar. Det är illa nog att bli avlyssnad utan att veta om det. Det är ännu värre att veta att man kan bli avlyssnad när som helst och i vilket syfte som helst.

Nu när jag hör knastret i telefon som har ökat anmärkningsvärt under den sista veckan är min först tanke – FRA avlyssnar min telefon eller är min bredbandsuppkoppling föremål för kontroll av någon anledning. Och även om jag rent intellektuellt och känslomässigt vet att det inte är för att avlyssna just MIG, så vill jag inte gärna tala i telefonen. Tanken i sig själv hos mig och andra är skadlig. J

Jag undrar varför datorn helt plötsligt har blivit lite slöare samtidigt med att knastret börjat. Det har hänt tidigare. MEN Ingen har kunnat svara. Tidigare trodde Telia att allt handlade om tekniken… Åska eller fuktigt i luften eller fel i någon kabel och standardsvaret, trots nya telefoninköp, datorinköp, splitterinköp, byte av modem – det är din utrustning det är fel på. Anmälan åtgärdad: Inget fel har hittats. Och jag har hela tiden undrat – varför de som kan det här inte kan ge mig något annat svar. NU kommer tanken på FRA att komma först. Det är inte någon bra utveckling att jag kanske börjar tänka framöver. Vad har jag nu skrivit på bloggen? OM jag nu kommer fortsätta att använda min telekommunikation. Jag kanske helt enkelt lägger ner. Kopplar ur allt. Och gör tillräckligt många det, så förlorar företagen kunder och pengar, och kanske det i slutändan blir arbetslöshet och ingenting att kontrollera. Och terroristerna – tja, de lär inte verka i kabel. Eller tror man det verkligen – på riktigt?!

Ingen har heller varit intresserad att forska vidare … störningarna finns ju kvar, även om de inte hittar felet.

Man skapar en mentalitet som är långt mer skadlig än vad hotet om terrorismen uppnår. Speciellt eftersom denna typ av massavlyssning är relativt effektlös om syftet verkligen är vad de sagt att det är. Så, kan vi tro att regering, riksdag och andra är så naiva eller okunniga ELLER skall vi tro att de inte talar sanning. Och så har vi ändamålsglidningen som kan ske längre fram. Vem och till Vad kan denna möjlighet användas till.

Och så detta fullständigt obegripliga att någonting kan godkännas i efterhand, som FRA-Åkesson bluddrar om idag. Skall det inte vara fullständigt klart när det gäller en lag, vad som är lagligt och vad som inte är det. Och i vilket fall, är skadan redan skedd, om det visar sig att en avlyssning varit olaglig.

Två månader kvar, så är lagen här, utan de 15 tilläggen man menat att man tagit på allvar. Ändå låter man en lag gå igenom som det är så mycket kritik emot och den är inte ens klar. Regeringen har låtsas lyssna? En borgerlig regering som satt demokratin ur spel och är på väg att skapa det totala kontrollsamhället. Och det gäller inte bara FRA.

Men jag är inte ett dugg förvånad. Tredje gången gillt kan man säga. De påbörjade detta under den första regeringsperioden, fortsatte under den andra och fullbordade det nu under den tredje regeringsperioden.

Jag vidhåller min rätt att få ha mitt privatliv i fred. Och att själv få bestämma vem som skall vara mottagare av mina mail, SMS och telefonsamtal med andra. Inte ens det mest banala SMSet till min kärlek, skall vara lagligt att få ta del av utan min tillåtelse.

Läs även om detta:

FRA:s lagring av svenskars tele- och datakommunikation, som Rapport nyligen kunde avslöja, ger möjligheter till mycket detaljerad kontroll av t.ex. svenskarnas surfvanor. (svt)

Annonser

Fortfarande oklart om massavlyssningen

Fortfarande inget om vilkas kommunikation som skall ställas till FRAs förfogande (se SvD)

I alliansens nya förslag på förändringar i FRA-lagen finns inget exakt skrivet i frågan om vad FRA ska få spana mot. Försvarsminister Sten Tolgfors har hittills hänvisat detaljerna i FRA:s uppdrag till den kommande propositionen.

Men regeringen har inför gårdagens presentation av förslaget haft en dragning för riksdagsledamöterna där man redovisat sju punkter som sätter ramarna för spaningen.

Det handlar om yttre militära hot … okey, men varför skall allas vår kommunikation avlyssnas. Och varför skrivs inte detta in i lagen.

– Allting hänger på hur spaningsmandatet formuleras i lagen. Och om det stämmer att man i denna ska ändra definitionen från ”yttre hot” till ”yttre militära hot” så innebär det en ordentlig inskränkning i FRA:s verksamhet. Det rådet det inga tvivel om, säger Johan Tunberger.

Då bör det också bli en förändring gällande allas vår kommunikation, men om detta nämns inget. Ingenting förändras så länge som allas vår kommunikation ställs till FRAs förfogande. Ingenting förändras så länge som den mesta av trafiken ändå går över nationens gränser.

Tummen ner…

* yttre militära hot mot landet,

* förutsättningar för svenskt deltagande i fredfrämjande och humanitära internationella insatser, eller hot mot säkerheten vid såna insatser,

* säkerhetspolitiska konsekvenser vid internationell terrorism,

* utveckling och spridning av massförstörelsevapen och kontroll av svensk vapenexport,

* allvarliga yttre hot mot samhällets tekniska infrastrukturer, till exempel it-trafik,

* konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet

* och till slut den mer allmänna punkten att FRA kan spana mot internationella föreeteelser i övrigt av särskild betydelse för svensk utrikes- säkerhets- och försvarspolitik.

Tänk så enkelt

… det verkar vara att ändra några formuleringar och få en del att tro att de vunnit en seger… eller få dem att börja hoppas (SvD) speciellt gäller det dem som är inne i den politiska sfären, men även en del andra som står utanför. Och det är det här politikerna vet om och utnyttjar till fullo. Dock inte till fulländning, eftersom skarvarna och brister är synliga om man tittar närmare och en gång till.

Det är en del av tidigare FRA-motståndare som nu verkar tänka om … eller i varje fall bli välvilligare inställda. Börjar de ge upp, därför att de är trötta eller av andra skäl?

Jag står fast tills den dagen då det inte finns några som helst öppningar för alternativa tolkningar. Den dagen då det som inte står idag, faktiskt står skrivet fullt klart och tydligt. Inga kompromisser för att få över andra på sin sida räcker när det gäller en lag som så genomgripande kommer förändra för oss medborgare.

Om det inte känns som man har vunnit, så har man det inte (se Svensson) Det är viktigt att fråga sig varför man inte får känslan och faktiskt lita på att den har något att säga till en. Till och med motståndare man inte alls trodde skulle börja svaja en endast liten millimeter ger nu uttryck för att börja ha gjort det (Mina moderata karameller) och börjar antyda en viss lojalitet mot sin regering. Vilket är ointressant. Det är olycksbådande om det räcker med några få ändringar när det är så mycket som fortfarande är oklart. Även om en del fortfarande är lite osäkra verkar det som om de kan vara villiga att säga OK. Jag kan ha stort förtroende för en regering i det stora hela, men ändå dissa en lag de av något märkligt skäl MÅSTE genomföra.

Medan andra fortfarande är emot som tidigare och det inte råder någon tvekan om det. Det är (Bloggelito) och (Valfritt) och (Falkvinge) och (Scaber-Nestor) och (deeped). Förhoppningsvis flera andra.

Det finns bara en enda väg att gå i nuläget – det är att riva upp lagen.

RIV UPP FRA-LAGEN ….

Det här är ingen förhandlingsfråga…

Reträtt i FRA-frågan – Verkligen?

Analysen handlar om att det är en reträtt i FRA-frågan (SvD), men av en annan anledning än vad vi kanske tror. Man har gjort eftergifter som i det stora hela inte betyder någonting alls. En lag som görs om av ett enda syfte som Göran Eriksson menar, är en lag, som jag menar absolut inte går att lita på håller. Men kanske det framför allt handlar om att det inte går att lita på dem som snickrat ihop den full av brister som man behövt att täta.

Enkel matematik ligger bakom reträtten i FRA-frågan. Regeringen har inte stöd av tillräckligt många riksdagsledamöter, och tvingas därför skriva om signalspaningslagen för att inte bjuda oppositionen på en seger i riksdagen.

Om man tittar lite närmare, syns skarvarna. En av ändringarna har jag reda påtalat. Punkt 13. FRA måste omedelbart förstöra information från själavårdande samtal – se här

För övrigt så är det en sak som förbryllar mig – Nu skall de som granskas få veta det i EFTERHAND. Javisst, för i förhand går det ju inte.

11. FRA blir skyldig att underrätta personer som blivit utsatta för spaning.

12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.

Det finns vissa problem behäftade med punkt 11 och 12. Hur vet vi att underrättelsen verkligen kommer att ske. Om vi inte vet att vi blivit utsatta för spaning så kan vi heller inte veta vad vi INTE kommer bli underrättade om. Punkt 12 skall väl ses som en möjligher för den enskilda att få veta om det har skett. Okey, men skall alla medborgare behöva begära att kontrollmyndigheten undersöker om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag. Eller handlar det endast för dem som fått underrättelsen.

Två punkter som inte säger någonting – man hamnar bara på ruta ETT hela tiden.

För jag kan inte vara säker på att inte min telekommunikation kommer att granskas. Det kan bara bekräftas om jag får underrättelse om det. Men om jag aldrig får den där underrättelsen då. Måste jag begära att få en kontroll om jag undersöks, ifall att jag gör det. Det låter befängt alltsammans.

Däremot vet jag om att jag avlyssnas om min kommunikation ställs till FRAs förfogande. Exakt samma känsla kommer att uppstå som med tidigare version av lagen. Jag kommer fortsättningsvis veta exakt lika lite om vad min kommunikation används till. Självklart kan jag gå omkring och intala mig själv om min ringa betydelse. Men då uppstår samma fråga. Om jag har en ringa betydelse, så skall heller inte min kommunikation och privata liv stå till en myndighets förfogande – OM DE SÅ VILL granska den.

Och till sist.

Det får vara hur det vill med ändringarna. En regering som troligen gör eftergifter som inte betyder något i det stora hela, för att de tror att de kommer vinna valet – är en regering som man absolut inte kan lita på skapar tillförlitliga lagar. Det blir helt enkelt hafsverk. Kosmetika som när den flyter bort visar bristerna. Vad var det Obama sa … så är det med ändringarna i FRA-lagen.

FRA-ändringar, men det står inget om det viktigaste

Nu har det kommit 15 ändringar men det står ingenting om det viktigaste (SvD)

Kommer allas vår telekommunikation att ställas till FRAs förfogande, men att de endast har rätt att titta på det som regeringen har beställt och domstolen godkänt.

Det står ingenting om hur man skall gå tillväga rent konkret med själva informationen. Det som gör mig mycket tveksam är detta ändringsförslag.

13. FRA måste omedelbart förstöra information från själavårdande samtal (SvD1)

Det kan betyda att alla samtal kommer att ställas till förfogande. Och då kvarstår massavlyssningen och det är ju den som FRA-motståndarna vill få bort. Och vad händer om regeringen beställer massavlyssning … ?

Det intressanta är helt enkelt vad som inte står …  mer än vad som står.

Sorry – Tummen ner denna gång också!

STOPPA FRA-LAGEN!

FRA sångtext av gästbloggare

Här kommer ett gästbloggeri i bloggen Oväsentligheter:

Skrivet av Gästbloggare Hasse med anledning av FRA och Bloggbävningen

EVIGHETSMASKIN

Titta här är en manick som ser rätt konstig ut
Det är en jättestor mojäng tillsynes utan slut
Här är påhäng och tillägg så vitt jag kan se
Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är

Jo, alltså data kommer in igenom fibern där
och går sen vidare till samverkanspunkten här
en reducering sker i detta aggregat
och urval och filtrering görs i nästa apparat

Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit
Den startar på ett kick, det är en makalös manick

jaha jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen för någonting?

Jo, det som kommer från denna tjänstemannahord
det hamnar så småningom på Bodströms bord
för vidarebefordran till Beatrice papperskorg
men i vägen står ju Fredrik, Sten och Anders Borg

Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit
Den startar på ett kick, det är en makalös manick

jaha, tack, tack, men vad är det för en maskin, vad har man den till?

Jo, en fråga kan gå till Amnesty som svarar ja
men det kan vara annat svar en annan da
Och då alla får säga antingen bu eller bä
så frågar du Amnesty igen så blir det nä

Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit
Den startar på ett kick, det är en makalös manick

Jaha, tack, tack snälla professorn, men jag vill veta vad det är för en apparat.
Professorn, professorn, nu vill vi veta vad det är!

Jo alltså, informationen man får in från grannen vår bästa
skickas till nästa granne som går till sin nästa och nästa
Informationen kommer då tillbaks igen, till början hela ti’n
och så går den av sig själv, det är en EVIGHETSMASKIN

jojo, det förstår jag, men vad är det för en apparat?
det är en evighetsmaskin …
det är en evighetsmaskin …
det är en evighetsmaskin …
det är en evighetsmaskin …

Det är en evighetsmaskin, men vad är idén? Du menar att den bara går och går av sig själv? Men vad ska man med den till? Jag menar om den inte gör någonting?

Att den gör någonting? Det är klart att den gör någonting. På somrarna kan det ju hända att den går varm, och då kan man koka bloggare i processen.

Så du har den här stora apparaten bara för att koka bloggare ibland?
Mitt i sommaren?

FRA – tre bokstäver som skakade Sverige

Intressanta och förfärande avslöjanden i programmet i TV2 ikväll ”FRA – tre bokstäver som skakade Sverige” – för att få information från andra länder måste Sverige ge information. Det är typ: byteshandel.

Det mest förfärande är ju det Carl Bildt avslöjar:

Enligt den tidigare statsministern finns en ”mycket lång” lista med länder som de svenska underrättelsetjänsterna får samarbeta med på olika vis. ”Kriteriet är mycket enkelt: att det ska vara till nytta för Sverige”, säger Carl Bildt i intervjun.
SVT:s reporter frågar då om det betyder även diktaturer. Bild svarar:
”Det förekommer säkert om vi kan ha anledning att byta information. Det sker mycket strikt i så fall.”

Jo, att det låg en hund begraven har väl de flesta av oss förstått. Frågan är väl hur hunden ser ut… Man kan verkligen fråga sig vad eller vilka man offrar till diktaturer. Flyktingar som kommer till Sverige och blivit mottagna här måste också kunna känna sig trygga. Kan någon göra det MED FRA-lagen. Och vår telekommunikation skall användas i detta syfte. … Vad händer med alla som kommit hit i syfte att få en fristad. Och vad är Sverige villigt att sälja ut från alla oss andra för att få information från USA.

Och det här har man alltså försökt att undanhålla det svenska folket in i det längsta. Det här är ju en politisk skandal utan like. Överlag är det en skandal. Agenda tar upp hur ledamöter i riksdagen blir behandlade, vilket bl.a. Birgitta Ohlsson och andra tidigare vittnat om.

FRA-lagen är ingen kränkning – det är allvarligare än så

Med anledning av ett blogginlägg av moderaten Katarina Brännström som är för FRA-lagen och jämställer den kränkning av integriteten som kan anses ske med olika typer av aktuella kränkningar (se hennes lista)

Jag känner mig inte kränkt av FRA-lagen. Det är väldigt få saker som får mig att känna mig kränkt. Blir inte sårad över att all min telekommunikation skall stå till FRAs förfogande. Ser inte att FRA-lagen har denna innebörd:

Att kränka någon, innebär att man med avsikt försöker reducera en annan människas värde och såra denne psykiskt för en obestämd tid framåt. Då alla människors värde är lika, bedöms kränkning ofta som ett allvarligt (dock inte alltid grovt) brott. Bedömningen av brottets allvarlighet, i en rättegång, är ofta avhängigt av omständigheterna.

Jag tar inte åt mig personligen.

Jag tittar snarare på konsekvenserna vad gäller demokratin i ett land, vad gäller införandet av FRA-lagen, samt på vilket sätt det parlamentariskt kunde drivas igenom genom att den demokratiska ordningen slogs ut.

Kränkning är en liten sak i sammanhanget, även om varje människa som känner sig kränkt har rätten att få denna känsla erkänd som sann för den personen.

Införandet av FRA-lagen är alltså allvarligare än att kalla det en kränkning av medborgarna i Sverige. Den som inte kan se att det inte i första hand handlar om en individs personliga sårade känslor och liknande, har inte insett allvaret med att massavlyssna ett helt folk. Allvaret vilket jag påpekat otaliga gånger är att mentaliteten hos folket kommer att förändras. Vi kommer få ett helt annat kommunikationsklimat och stämningen kommer troligen bli av två slag; antingen kommer det bli protester och kanska olagliga aktioner eller också blir folk rädda, tysta och undvikande. Håller det mesta hemligt. Inget av detta är att föredra. Det är som att välja mellan pest och kolera.

Det handlar alltså inte om någon liten kränkning av enskilda individer, som Katarina Brännström verkar se det som. Eller någon speciell svensk mentalitet som tyder på någon ökad känslighet. Detta är verkligen att förenkla problemet och framför allt underskatta det svenska folkets kapacitet att tänka längre fram än till nästa val. Man slår ut demokratin i praktiken och det är ingen kränkning.

Reinfeldt talar

… men det han säger betyder inte så mycket egentligen (se SvD). För vad betyder det att han är öppen för vissa förändringar som inte föreslagits tidigare. Han tänker ju inte verka för att riva upp lagen.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) öppnar nu för ytterligare förändringar av den omtvistade FRA-lagen, utöver vad riksdagen redan har beställt. ”Det ska vi naturligtvis vara öppna för”, sade han vid en pressträff i Rosenbad tidigare i dag.

”Det ska vi naturligtvis vara öppna för”

säger ingenting. …

Han säger att diskussionen under sommaren har varit bra. En diskussion han inte själv har deltagit i. Hmm!

En liten påminnelse från Stoppa FRA-lagen.nu

Från Stoppa-FRA-lagen.nu

Som en poliskontroll…

Moderaterna har sänt ut ett internt mail till de 14 moderater som protesterat på DNdebatt (. För att få grepp om felaktigheterna i detta mail läs Rickfalkvinge och även Blogge Bloggelito förklarar en del som kan vara av värde att ta del av. Se även Mary blogg som tar upp ämnet.

Här tar jag upp vad Sofia Krigsman talar om

Sofia Krigsman, sakkunnig på försvarsdepartementet, är en av dem som ligger bakom texten i ”Noterat”-mejlet. Hon går med att all information kommer att gå till samverkanspunkterna – men menar att detta inte är samma sak som att FRA får en kopia av alla mejl.

– Man kan likna det vid trafikkontroll vid en motorväg. Det är endast bilister som kan utgöra fara för andras säkerhet som kontrolleras, övriga bilister kan åka vidare, säger Sofia Krigsman till Expressen.se.

För att kunna urskilja dem som kan utgöra fara för andras säkerhet övervakas väl alla bilar som kör förbi kontrollen. För hur skall de annars kunna se att någon utgör en fara om de inte tittar på strömmen som kör förbi. Däremot granskar de inte alla. Men övervakade blir vi alla när vi kör förbi en poliskontroll.

Så självklart måste FRA få en kopia på alla mail för att se vilka mail som är värda att granska.

Allt annat är ju bara konstigheter.

När man forskar spelar man ofta in ett samtal. Sen transkriberas det och därefter läses materialet för att se vad i det som är viktigt. Det är omöjligt att göra på annat sätt. Om man inte spelar in samtalet måste man ändå lyssna på det för att kunna ta ut det viktiga.

Så hur de än vrider och vänder på den här saken så är det massavlyssning. De kan ta vilka jämförelser som helst. All övervakning innebär att alla är föremål för den. Och det går inte att lyssna partiellt på något samtal. Det som fastnar är det man som lyssnare anser vara relevant.

Och om man sover under halva samtalet vet man ju inte vad man missat.

Metanivå och förändrad omvärldsuppfattning – FRA…

Det finns inom den s.k. göteborgspedagogiken och begreppsbildningsforskningen, en teori om hur ett lärande på metanivån kan leda till en förändrad omvärldsuppfattning. Jag skall inte tråka ur läsarna med att berätta om den. Men vad den går ut på är att man diskuterar vardagliga uppfattningar på en metanivå, vilket kan innebära att ens tänkande genomgår en smärre revolution; eller som Piaget säger en ackommodation. Detta leder till att man ser på en sak på ett annorlunda sätt än innan.

När jag läser om Tolgfors och Björklund m.fl. som vidhåller en uppfattning i FRA-frågan, så tänker jag just på den här teorin om lärande. Och det som saknas, därför att regeringsföreträdare och andra förespråkare för den här lagen vägrar diskutera, är just en diskussion på metanivå. Och därför behåller de den uppfattning de har. De kan inte se det vi ser. De assimilerar för att använda ett ytterligare begrepp från Piaget men som finns med i teorin om förändrad omvärldsuppfattning. Dvs. man har en uppfattning som hela tiden bekräftas genom att man inte tar till sig nya och andra sätt att tänka, utan endast ett sätt att tänka som bekräftar ens uppfattning. Och om man nu ändå skulle höra vad andra säger så gör man motstånd genom att säga att det är den andra som har missuppfattat alltsammans.

Ett tecken på att någon nått en förändrad omvärldsuppfattning är det där underbara utropet

– AHA!

Men självklart sker inte, men kan ske, det alltid med automatik. Antingen råkar man ut för något som bidrar till att man ser på saker och ting annorlunda. Blondinbellas och den våldtäkt hon råkade ut för kan vara en sådan sak. Men oftast måste man vara öppen för andra sätt att se på tillvaron för att ett AHA skall uppstå som bidrar till den här förändringen, som är bestående.

Jag har ibland uppfattningar som alla andra och resonerar med andra, därför jag vill veta mer. Och när så sker kan en förvirring uppstå … men så helt plötsligt kan det komma ett AHA och det här är något jag verkligen gillar när det händer. Det är fantastiskt när det händer alla. Det är det bästa i mitt yrke att jag får vara med om sådana tillfällen hos andra.

Men alla gillar det inte och då vägrar man oftast diskutera om saken. Ungefär som Alliansen gör. Men vi bloggare då – kan inte det här gälla oss också. Jo men vi diskuterar ju frågan. Men eftersom Alliansens företrädare säger samma sak hela tiden, blir ju vår respons likadan också. Tvärstopp mellan olika uppfattningar i en fråga. Och vi kommer ingenstans.

Man måste ju helt enkelt försöka se förklaringar till regeringsmedlemmarnas envisa motstånd annat än att de skulle vara dumma. Och dom måste försöka inse att vi inte har missförstått saken.

Eller hur?

Politik går ju i stort ut på att få igenom det som står för ens egna uppfattningar om saker och ting. Den går ju inte ut på att ett lärande skall ske hos politikerna. Men nog vore det önskvärt att ett lärande genom diskussion på metanivå sker, i en fråga då det råder ett massivt motstånd och man hela tiden förklarar det med att alla andra missförstått saken. Vad de behöver göra är att själva diskutera den FRA-lag de har beslutat om och inte bara försvara den.

Al Qaida, bin ladin och FRA-lagens berättigande

Det tar aldrig slut…. Debatten om FRA-lagen fortsätter. Regeringsföreträdare kämpar på och tar upp allt mer osannolika skäl till varför folkets privata kommunikation skall massavlyssnas.

FRA-lagen ska inte rivas upp.
Det sade Jan Björklund i sitt sommartal – och varnade för al-Qaida.
– Tänk om Sverige griper Usama bin Ladin i morgon, sade folkpartiledaren.

(Expressen)

Vad han menar är att vi kommer då vara en måltavla för all världens terrorister. Det har han säkerligen rätt i, vilket han får stöd av statsvetaren Ulf Bjureld, men får också svidande kritik:

Jan Björklund hotar med al-Qaida – och menar att FRA-lagen behövs.
Statsvetaren Ulf Bjereld sågar argumenten.
– Löjeväckande, säger han till Expressen.se.

… sannolikheten att Sverige skulle få tag i bin ladin är så liten i jämförelse med USAs möjligheter, eftersom USA har en helt annan underrättelsetjänst.

(Expressen)

…och han menar att FRA-lagen skulle ha en minimal betydelse i syfte att förhindra terroristdåd.

När jag läste artikeln i går om Björklunds varning om bin ladin, stod det helt plötsligt still. Vad skriver man när en politiker uttalar sig på det här sättet. Om nu den svenska styrkan skulle gripa bin ladin och vi skulle bli en måltavla, på vilket sätt skulle filtreringen av vår privata kommunikation hjälpa till ett enda dugg. Vilka sökord skall de använda, som inte de flesta kommer att använda i sina mail för att tala om saken med vänner och bekanta. Och vem inbillar sig att terroristerna är så dumma att de inte redan har en färdig plan och folk redan på plats i så fall. Och vem inbillar sig att de använder vanlig e-post.

Mary skriver om att Björklund skräms men på fel grunder – se här

Jag skulle vilja säga något om den gamla pedagogiken, den som Björklund vill ha tillbaka, men jag avstår. Det är många av oss som är fostrade i den och inte utvecklat denna förmåga att tänka som Björklund har och som är så svårt att få att gå ihop med den verklighet vi alla andra känner till.

Björklund kanske är ett geni, men vad vi behöver i en regering är människor som talar med oss så vi förstår, inte några som talar till och över oss som om vi inte förstod.

Och det verkar när det gäller FRA-lagen och Sveriges försvar som om den här regeringen fått allt om bakfoten. Precis som Blogge Bloggelito skriver i sin blogg:

[…] Förutom att exemplet är naivt in absurdum torde det här vara på sin plats att med största allvar inskärpa att svenska soldaters främsta uppgift är att med risk för det egna livet skydda den svenska demokratin och det svenska folkets demokratiska rättigheter, såsom rätten till privat kommunikation.

Det omvända gäller inte: det är inte svenska folkets uppgift att ge upp demokrati och demokratiska rättigheter för att skydda svensk trupp, oavsett var den befinner sig, och det är inte heller försvarsmaktens uppgift att utföra operationer som kan äventyra Sveriges och svenska medborgares säkerhet. […]

Inte nog med att Reinfeldt säger att Makten utgår från regeringen. Regeringens politik bygger även på att det är försvaret som skall skyddas av folket. Det är också folket som skall vara ett medel i kampen mot brott av olika slag. Vi skall användas i syfte att skydda regeringen, försvaret och få fast brottslingar.

Palme sa en gång om en folkpartiledare att han var felprogrammerad. Det kanske inte var så snällt sagt. Men detta uttalande kanske är värt att tänka på i dessa dagar. Något fel i programmet verkar det uppenbarligen vara.

Och kanske Reinfeldt inte är så dum ändå när han håller en låg profil och är tyst. Men jag tror inte denna tystnad kommer tysta debatten.

Nu har fjorton lokalapolitiska moderater publicerat en artikel på DNdebatt här vilket gjort Mary lättad. Äntligen någon som ryter till. – Äntligen känns det inte så ensamt här i den moderata motståndshörnan, säger Mary. Även Alltiallon börjar hoppas, speciellt på att diskussionen skall komma igång. SvD har inte så mycket att säga än så länge om saken, utan informerar om motståndet från moderatpolitikerna.

Det verkar vara väldigt få som förstår och som kan tala för FRA-lagens berättigande.

”Vi som är lokala företrädare för moderaterna träffar dagligen väljare som undrar varför en lag som innebär massavlyssning av svenska folket är så viktig att genomföra. Det är en fråga som vi inte kan ge något bra svar på”, skriver kommunalpolitikerna på måndagens debattsida. De vill att regeringen tar ett steg tillbaka och lägger fram ett nytt förslag som har en bredare förankring.

Säger det inte allt?

Inte bara om FRa-lagen utan om en hel del andra saker också.

Perspektiv på terroristhotet

Det kan behövas och det gör Bo Ekman, styrelseordförande i Tällberg Foundation och Bo Pellnäs säkerhetspolitisk kommentator, på Brännpunkt idag – Folket litar inte på myndigheterna. De skäl de tar upp stämmer säkert, men de glömmer att nämna alla nya direktiv som hela tiden går ut på en ökad kontroll av människor utan brottslig misstanke, som har skett sen Alliansen vann valet.

Men de ger ett perspektiv på själva terroristhotet.

Hanteringen av FRA-frågan faller in i mönstret. Ett av huvudargumenten för lagen sägs vara det växande hotet om terrorism mot Sverige. Då måste regeringen och försvarsmakt sitta inne med information som vi andra inte har en aning om.

Under den senaste 10-årsperioden har färre än 4000 personer lidit en våldsam död genom terrordåd i USA och Europa. Drygt 3000 dog i en enda ohygglig händelse – 11 september 2001.

Under samma period har mer än 1,5 miljoner människor dött genom mord eller bilolyckor. Den samlade befolkningen i USA och Europa är cirka 800 miljoner.

Vi kanske helt enkelt inte anser det vara värt det pris det innebär att få all vår privata kommunikation och därmed vårt privatliv oskyddat, för den lilla risk det innebär. Kanske resurser som inte innebär ökad övervakning av totalt oskyldiga människor skulle läggas på dem där det föreligger brottslig misstanke. Kanske resurserna skulle ges på att förbättre människors levnadsvillkor i världen, och att förbättra körutbildningen, t.ex. med en sådan liten sak som kostnadsfri kontinuerlig riskutbildning. Något som gör skillnad då man inser att man faktiskt inte kan hävda en sladd som redan är på G och inse att hastigheten också gör skillnad.

Det vore bättre än att jaga brottslingar och terrorister genom att betrakta alla som potentiella fuskare, terrorister, brottslingar, kriminella mm.

Nej, inga hemliga dokument här heller …

Det har skett en intressant utveckling i FRA-frågan. Henrik Alexandersson har publicerat hemliga FRA-dokument och nu anmäler FRA honom. (se SvD) Det visar å ena sidan hur sekretessbelagd denna avlyssning kommer att bli. Men å andra sidan bör den här kampen om att riva upp lagen ske med medel som alla kan vara med på och därför bör inte dokumentet spridas vidare. Det finns bloggare som har dragit sig ur, t.ex. Deeped och han förklarar varför.

Rickfalkvinge.se uppmanar alla att publicera dokumentet på sin blogg. Jag kommer inte heller göra det. Av principskäl. Jag är för en kamp inom lagens ramar. Dessutom är jag väldigt noga med att följa upphovsrättslagen mm. Jag vill hålla mig utanför allt som kan uppfattas som olaglig spridning på Internet.

Samtidigt kan jag känna en viss respekt för en person som så tveklöst för kampen som Henrik Alexandersson gör. På samma sätt som vi kände för Jan Guillou. Men att uppmana andra att göra samma sak ser jag inte vara helt i sin ordning.

FRA-Strutsmentalitet eller iskall strategi


FRA-förespråkare liknar dem med strutsmentalitet. De gör som strutsarna påstås göra, men inte gör (har jag hört) sticka huvudet i sanden. Ingen diskuterar massavlyssningen som blir en konsekvens av FRA-lagen. Det enda man gör är att tala för vikten av signalspaning eller frågan om den behövs öht som Fredrik Bynander, säkerhetspolitiskt forskare vid Uppsala Universitet, gör idag i SvD. Om det finns ett uttalat hot skall Tolgfors gå ut och säga det – tala klarspråk. Om det inte finns skall man överväga om signalspaning öht behövs. Kanske han har helt rätt i det här. När det gäller signalspaningen.

Men, frågan kvarstår – om nu Tolgfors kommer fram till att signalspaning behövs, vilket han redan gjort, så följer massavlyssningen med. Det finns ingen lösning i Bynanders artikel om den problematiken. Och självklart gör det inte, hos någon, utom några kosmetiska förbättringar som inte undanröjer det hot vi alla som är emot FRA-lagen känner inför att ställa vår telekommunikation till FRAs förfogande. FRA-åkesson fortsätter att försöka övertyga (se SvD)

Om man sticker huvudet i sanden och vägrar se verkligheten och vilka konsekvenser någonting får, hittar man heller inga lösningar utom den man har beslutat om.

Svenskar, speciellt regeringar säger ofta – Men alla andra, …. ute i Europa .. då måste vi också. Svenska regeringar och andra tittar gärna utanför Sverige, över till USA eller något annat land. Det verkar som om ingen tror sig om att på egen hand kunna utveckla någonting. Det är lite av Följa John. Och om man bara följer John så gör man ju inget annat än John och då har man såklart svårt att se andra lösningar till ett problem.

Sen kommer vi till den iskalla strategin.

Det handlar inte alls om att regeringsmedlemmarna och speciellt Tolgfors sticker huvudet i sanden. Det ser bara ut som om de gör det. Därför att vi tror dem om att vilja signalspana och inte spana. Det kan ju finnas en tanke om en teknik som kan användas till vanlig hederlig inhemsk spaning också. Med den politik som har förts sen valet år 2006 med ökad kontroll överlag är det inte svårt att tänka sig att den här Bodströmska lagen kommer väl till pass.

Vi kanske inte skall göra samma misstag som Reinfeldt, Tolgfors m.fl. som dumförklarar svenska folket med att dumförklara Reinfeldt och Tolgfors. Man kan mycket väl i politiska kretsar besluta om en lag som öppnar upp för en teknik som kan börja användas i andra sammanhang. Och redan idag går ju vissa myndigheter ut på internet och kontrollerar folk, t.ex. FK. Vad säger att man inte kommer att göra det senare.

Men kan de säga, de strider mot den eller den paragrafen. Men om man börjar rucka på brevhemligheten, på den enskilda medborgarens integritet och hennes privatliv, så har man sålt ut sin trovärdighet. Icke att förglömma att man tidigare har gått ut och sagt att det inte finns några hot mot Sverige och bantat försvaret.

Om det är den iskalla strategin som gäller, ja då är det också ett samarbete mellan länder som leder till ökad övervakning och mot ett totalitära samhällen runtom i världen. Vi är på väg mot en mörkare tid igen, då det är totalitära strömningar som vinner mark och de demokratiska ännu en gång får stryka på foten. Ofta tar man till yttre odefinierade hot, för att åstadkomma detta.

Frågan är då om det finns någonting mittemellan strutsmentalitet och iskall strategi.

Jag vill inte påstå att vår regering är som den med Hitler i spetsen som kom till makten genom demokratiska val och utvecklade ett skräckvälde som få kan glömma. Men intressantaste är att journalfilmer mm. visar med all tydlighet att det är otroligt att någon kunde missta sig på vad nazisterna vill under trettiotalet. Trots det har många sagt att de inte förstod, inte såg, inte hörde …

Men när man sitter och lyssnar på talen som de mest ökända ledaren höll under trettiotalet, så finns det ingen tvekan om vad de ville. De är hur tydliga som helst. Och det fanns många under trettio- och fyrtiotalet som också förstod. Oftast är det dom som inte har något att säga till om som ser vad som är på G. Kanske för att de kan se saken på avstånd. Dem som är närmare makten har många frågor att besluta om och de är inne i processen vilket ger dem en blindhet inför konsekvenserna. En sak kan se bra ut på papperet men inte i teorin där det kan få oanade konsekvenser.

Tiderna är annorlunda nu när vi är med i EU. När länderna närmar sig varandra och skall ha samma regler och förordningar. När det gäller säkerhetsfrågor, inte minst inom flyget är det utmärkt. När det gäller säkerhetsfrågor gällande militära och andra odefinierade yttre hot är det viktigt att vara försiktig. Risken är stor att man skapar det man är ute efter att skydda sig ifrån. Massavlyssningen hotar att skapa ett ”skräckvälde” där människor inte vågar ta ett steg åt vare sig det ena eller andra hållet, av risken att bli ”upptäckt”.

Frågan är nu om det finns någonting annat som inte kan ses som strutsmentalitet och iskall strategi.

Det nutida Spöket.

Spöket som funnits i alla tider och som haft olika skepnader. Kan det vara det som har tittat fram igen och förnyar sin kraft. Spöket som hotar mänskligheten, dess kultur och tillvaro. Det som försvagar makthavare och får dem att besluta om det dom aldrig kunnat drömma om när de en gång påbörjade sin politiska bana. Då de trodde på frihetliga ideal, då de trodde på den enskilda medborgarens inneboende godhet.

Det som är mest bedrägligt med Spöket är att detta får de berörda att själva skapa det dom är rädda för. Idag heter spöket Terrorism. Med ökad övervakning, massavlyssning, ökade kontroller riskerar man att skapa terror själv, men inte mot terroristerna utan mot totalt oskyldiga. Mot sin egen befolkning. Det är spökets kraft.

Spöket förhindrar utveckling framåt, och tar oss med på en hiskelig snabb och otäck färd bakåt i tiden. Det finns bara en sak att göra – Riva upp FRA-lagen och utarbeta en signalspaning i vilken massavlyssning inte ingår.

Svaghetstecken

FRA-Åkesson avslöjar incidenter som har kunnat avvärjats med signalspaning (se SvD). Återigen, jag har ingenting emot signalspaning, men mot massavlyssning. Jag liksom de flesta andra av oss vill inte att FRA skall få tillgång till vår mail, och mobil- och fasta telefoni-samtal. Så enkelt är det.

Jag har kanske ingen anledning att betvivla sanningshalten i det han nu avslöjar. Det här har säkert hänt. Men jag vet det inte.

Det är dock ointressant, eftersom frågan gäller någonting helt annat.

Om man anser att man måste massavlyssna ett helt folk är det inte ett tecken på styrka utan på svaghet. Dessutom är det ju verkningslöst när det regleras, eftersom alla känner till att så kommer hända.

Det börjar bli fulspel när man vädjar till motståndarnas empati inför dem som har det svårt och kan få hjälp. Men jag vägrar att dras med i det spelet. Det kan gälla FRA och det kan gälla DNA-tagning på ett stort antal bilister utan skälig misstanke, för att få tag på någon brottsling. Man använder en sak som är till för något speciellt i ett annat syfte. DNA-tagningen skulle inte användas för att förhindra olyckor i trafiken, utan för att få tag på narkotikalangare den vägen. Och om de vet att sådana DNA-prov tas, tar de ju häst och vagn nästa gång. Eller tar en annan väg då de kan ha spanare ut för att kolla läget.

Brott skall bekämpas, mord skall förhindras och vårt land skall skyddas, men med rätta medel. Allt det här med FRA och avlyssningen i kabel är inget annat än ett tecken på en myndighet som inte längre har möjlighet att finna nya metoder och vägar. Då tar man till något som kan uppfattas som en handling i desperation. (se även Brist på kreativitet)

Vi massavlyssnar folket – DÅ, kanske, eventuellt någon ful fisk fastnar. DÅ kanske är det någon som är så korkad att den inte förstår att de är avlyssnade.

Nej, jag ömmar verkligen för flyktningar, och för att mord skall förhindras. Men vad min telekommunikation har med det att göra är något jag inte för mitt liv kan begripa. Man kan inte begå mord på demokrati och frihet och stänga in ett helt folk och göra dem till något annat än vad det är, för att någon ful fisk eventuellt kan fastna.

Jag kan sitta vid mitt fönster eller i en polisbil i flera veckor och övervaka alla, beskriva allt vad de gör, försöka förutsäga att den eller den kan vara en biltjuv och till slut upptäcka att en av dem som ofta gick förbi där var en biltjuv. Har den övervakningen varit effektiv. Nej, knappast. Då är det bättre med larm på bilarna. Kanske därför vi har det också.

Vad man visar är svaghet och att man på något sätt inför världen måste visa – Vi är starka. Carl Bildt har ju sagt att han kan agera kraftfullare.

Jag vet väl hur vi i känsliga situationer kan vara beroende av informationer som delges oss från andra länder – och jag skulle känna mig naken och utsatt i mitt nationella ansvarstagande om jag inte också hade tillgång till nationella sätt att inhämta viktig information.

Behöver han verkligen vår telekommunikation för att kunna göra det.

Man visar att man saknar makt och är villig att göra allt för att förskansa sig den, oavsett konsekvenserna. Ökad kontroll, övervakning mm är inget annat än tecken på en makt som börjar tappar greppet. Det är också något som terroristerna märker och kanske anser vara önskvärt.

Brist på kreativitet

FRA-Åkesson (se SvD) vill verkligen poängtera behovet av signalspaning och lämnar följande lista, där han ställer FRA-lagens existerande mot att ingen signalspaning överhuvudtaget skall förekomma. Anser vi inte detta vara viktigt:

E n central uppgift för försvarsunderrättelseverksamheten är att förse ­regeringen med underlag för beslut i utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiska frågor.

• Ska signalspaning mot utländska politiska och militära makthavare bara vara tillåtet om de är misstänkta för brott?

• Har inte regeringen ett berättigat intresse av att veta hur utländska makthavare agerar eller avser agera gentemot Sverige och oss svenskar?

Hur går det med självständigheten om Sverige inte kan förlita sig på egen ­underrättelseinhämtning och i stället måste vara beroende av andra länder?

En rad yttre hot mot landet ges ökad uppmärksamhet i säkerhetspolitiken och därmed också i underrättelseverksamheten. Sådana hot är bl.a. terrorism, spridning av massförstörelsevapen och hot mot den tekniska infrastrukturen.

• Ska signalspaning mot vapensystem som kan riktas mot Sverige inte vara tillåtet eftersom brottsmisstanke saknas?

• Ska signalspaning inte kunna användas när det gäller it-attacker utifrån mot svenska kommunikationer förrän brottet faktiskt begåtts och skadan är skedd?

Sveriges allt mer omfattande deltagande i fredsfrämjande internationella insatser såsom till exempel i Afghanistan innebär växande krav på att försvarsunderrättelseverksamheten kan bidra med information.

• Ska svenska regeringen inte ha ett självständigt underlag inför beslut om svenskt deltagande i en internationell insats eftersom brottsmisstanke saknas?

• Ska skydd av den svenska personalen på plats i form av signalspaning mot lokala fientliga grupperingar som planerar sabotage, kupper eller terrordåd inte vara tillåten förrän brotten har begåtts?

• Ska inte teknisk signalspaning för att skydda svensk trupp och svenska militära flygplan och fartyg inte vara tillåten eftersom brottsmisstanke saknas? Hur ska Sverige då kunna delta i internationella insatser?

Vi skulle alltså inte kunna skaffa in ­underrättelser om den politiska och mili­tära utvecklingen i närområdet och på ­andra håll i världen. Inget av detta har med brott, eller brottsbekämpning, att göra.

Sverige skulle bli beroende av andra länder när det gäller den information som regeringen behöver för att kunna föra Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Vill vi verkligen det?

Jovisst, har jag som är emot FRA överhuvudtaget i ett enda inlägg jag skrivit sagt något emot detta. Men det måste väl finnas andra metoder att kunna spana på detta. Och om det inte finns i nuläget, därför att FRA och regeringen och alla andra som är för, är så insnöade på en enda metod och inte kan se något annat alternativ – massavlyssning, som troligen blir verkningslös med tanke på att alla kommer känna till att all telekommunikation kommer att filtreras.

Jag har skrivit tidigare – om inte tekniken finns, skapa den. Kan man sända upp en rymdfärja kan man utveckla tekniken. Att övervaka alla medborgare är inget nytt. Inte heller krävs det någon fantasi eller kreativitet för att kunna göra det heller. Det är bekvämt, det är enkelt, men i längden ineffektivt utom i ett enda syfte – man omformar människor och skapar en nationell identitet och mentalitet som i längden bidrar till ett tyst och undvikande folk. Medborgare som är rädda, tysta och gör allt för att hålla det dom anser vara värdefullt dolt.

Vad kommer de som massavlyssningen är till för troligen göra – jo de kommer vara tillräckligt kreativa för att finna andra vägar då de planerar någonting. Inte använder de telefon, mail eller SMS. Och om de redan gör det och kommer fortsätta, bör FRA redan veta vilka grupper det är – Avlyssna då dom?

Dessutom har inte FRA-Åkesson övetygat mig om någonting annat än att han talar i egen sak; inte i min och inte i folkets sak. Endast i egen sak.

Jag vill leva i ett land i vilket det yttre hotet inte finns inom landet; inte är regeringen, FRA eller någon framtida regeringskonstellation. Och hotet är att andra än dem jag själv har valt, har rätten att samla in, filtrera samt granska min kommunikation som jag har inte bara inom mitt yrke utan och i mitt privatliv. För mig som medborgare i Sverige är det det yttre hotet. Man har också rätten att kartlägga mina rörelser i landet. I en framtid kan man använda trafikdata som skall lagras i ett år inom forskningen utan min vetskap. Vilket strider mot nuvarande existerande forskningsetik.

Sverige, FRA och regeringen borde istället skapa metoder som bidrar till att jag som medborgare inte upplever dessa som ett yttre hot och fråntar mig mina grundläggande rättigheter i en demokrati. Den där retoriken som FRA-Åkesson har i sin artikel biter inte på mig. De borde istället finna andra lösningar och även om de inte verkar som om de finns, så gör de säkert. Det finns alltid en annan lösning. Allt annat än massavlyssning, kränkning och formering av ett helt folk är bättre.

Men man gör det troligen inte, därför man förutom brist på kreativitet, inte har respekt för den enskilda medborgaren. Det finns uppenbarligen en syn på oss som medel i syfte att skydda NATIONEN. Men en nation utan ett folk som är fritt är INTE EN FRI NATION. Det är en nation som stänger in sitt folk.

FRA-förespråkarna säger samma sak hela tiden och de blandar ihop korten hela tiden. Vi kan inte manipuleras att tro att vi gör en insats genom att låta någon ta ifrån oss vår frihet och därmed urholkar vår demokrati. Och tills den dagen då förespråkarna väljer att tala till mig som medborgare på ett annat sätt än vad de gör, kommer jag tala till dem på mitt sätt. Så länge de inte kan erkänna att det är massavlyssning står vi miltals ifrån varandra. Men hur skall de kunna erkänna det, då vissa av dem säger att de också skulle bli upprörda av en lag som massavlyssnar. Men, det är ju precis det som kommer hända. DET blir konsekvensen.

Han upprepar det andra FRA-förespråker upprepar om och om igen: (Jag läste någonstans att förhörsledare inom polisen menar att om någon upprepar samma sak hela tiden och om flera säger samma sak, så undanhåller de sanningen. Man vill så gärna övertyga om att man inte ljuger)

Man menar att det inte går att avgöra om personen befinner sig i Sverige eller inte. När man ifrågasätter lagen på den punkten har man förbisett en viktig sak som är utmärkande för signalspaning, nämligen att sökbegreppen utformas med hög precision med inriktning på utländska mål och därför inte träffar inrikes trafik.

Det här är verkligen intressant. Mitt IP-nummer har en adress i Amsterdam. Min hotmail har sina servrar någonstans i USA (tror jag). Hur kan man avgöra att jag befinner mig i Sverige, om man inte kollar upp var jag finns t.ex. genom trafikdata (mobilen?) eller genom att se var jag har tankat, handlat mm. Om jag använt telefonen i hemmet mm.

En annan sak jag gärna skulle vilja få svar på är – sökbegrepp som utformas med hög precision med inriktning på utländska mål och inte träffar inrikes trafik. Vet FRA om vad vi talar om i våra mail. Tror han att vi bara talar om vad vi skall äta till middag eller om farmors födelsedagsfest eller om vår kärlek till mannen i vårt liv. Vet FRA vilka mail, SMS och telefonsamtal som kommer att fastna. Då bör FRA redan veta vääldigt mycket om oss. Då bör FRA redan ha samlat in och filtrerat. FRA bör redan veta att det är möjligt att filtrera utan att det träffar inrikes trafik.

För om inte FRA redan har utfört massavlyssningar, ja då kan de inte heller påstå att det bara är utländska mål som kommer omfattas och att det bara är dem de söker efter som kommer att avlyssnas. Men eftersom de inte har tillgång till kablarna, så bör de inte ha kunnat gjort det.

Man går ut med att vara så säkra, utan att ens ha genomfört en sak. Och så skall vi tro på dem. Vi har en riksdag där många inte ens är tillräckligt pålästa. Vi har en regering som bara kommunicerar med folket genom ett på förhand utformat formulär och vi har en statsminister som inte vill delta. Och så skall vi tro på att vi är trygga och lägga våra liv i denna samlings händer. Är inte det att begära för mycket, även om Reinfeldt menar att Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.” (Sid 52 i boken) (Se Det sovande folket har vaknat) Det är enkelt att byta ut välfärd mot säkerhet.

FRA tryggar Sveriges självständighet

menar Ingvar Åkesson,

men vill skapa ett folk som inte har någon…

Det är det som är kränkningen..

Försvarets radioanstalt (ballad)

Leave me alone, Mr Thomas

Fatalt

Precis när man tror att debatten avtagit en aning och inget mer kommer hända för tillfället och tar några dagars ledighet från Internet, ja då smäller det till igen. Och det är bra att det händer saker och ting. Den stora nyheten är förstås att sex riksdagsledamöter ifrån folkpartiet går ut och säger sig vilja riva upp lagen, dvs. att de nu i själva verket går emot regeringen och det beslut som drevs igenom med minst sagt häpnadsväckande metoder (se SvD).

Utmärkt om det verkligen handlar om detta och blir så att lagen rivs upp, så det inte blir återigen några små ändringar som i realiteten inte kan uppfyllas ändå. Förhoppningsvis är det inte något spel för gallerierna.  Tolgfors och andra som är för menar att syftet med lagen inte är att massavlyssna, men snälla syftet kanske inte är det, men konsekvensen blir det. Och är det inte konsekvenserna man skall fokusera på. Alla kan ha syften, t.ex. att vara snälla, men konsekvensen kanske blir motsatsen. Då får man sluta vara snäll på det sätt som skapar elakhet. Så enkelt är det i livet.

De flesta regeringsföreträdare är inte oroliga. (ex. Expressen) Självklart kan de inte gå ut i pressen och säga att de är skakade in i märgen, men kanske det vore smartare av dem att visa att de tar protesterna på allvar. Det här ger bara ytterligare ett intryck av den totala arrogans som regeringen visar. Inte minst uppvisar Tolgfors det, som verkar anse att det finns ett enda mål – att hålla ihop alliansen, vilket han inte ser som något problem alls. De är i hans ögon uppenbarligen så starka att de inte behöver oroa sig alls.

Sten Tolgfors tror inte att folkpartisterna som nu går ut med att de vill fälla lagen kommer att nå sitt mål. Alliansen kommer att stå pall, menar han.
– Allt blir i det här skedet spekulativt. Nu handlar det om motioner som vi inte ens har sett. Vi hade samma debatt i våras och när det kom till kritan höll alliansen. Jag kan bara konstatera att riksdagen röstade igenom en lag för en månad sen och att alliansen har levererat, säger han.

Reinfeldts tystnad kan bara ses som att han inte vågar ta debatten.

Under årens lopp har jag följt politiken, sen mycket tidig ålder. Det var tider då man blev politisk medveten innan man kom in i puberteten :-). Och det jag kan minnas är att borgerliga regeringar (och även socialdemokratiska) har haft oppositionen emot sig i många frågor. Men den här regeringen har Folket emot sig. I vilket fall är det den regering som verkligen fått veta det med tanke på bloggarna och den teknik som gör det möjligt för folk att säga sin mening direkt. När då regeringen inte verkar ta protester och oro på allvar eller vägrar svara på kritik är det också just Folket de vägrar tala med. De kanske tror att allt är som vanligt, att de talar med oppositionen och med gammelmedia. Att inte svara oppositionen eller media är allvarligt i sig, men att vägra svara folket är häpnadsväckande. Det är ju en viss procent av folket som bidragit till att de sitter vid makten. Det är inte oppositionen och det är inte gammelmedia, utan folkets röster.

De har gjort många misstag sen de kom till makten år 2006 och det största är att de inte i någon fråga har lyssnat. Så allt tal om att statsministern är inlyssnande – kan jag bara säga en enda sak – VA?

Jag kan jubla, eftersom jag ser en vänsterseger i sikte. Men jag jublar inte, därför det här visar den svaghet demokratin har och hur enkelt det är att dupera riksdagen. Hur enkelt det är att ta makten från folket OCH riksdagen. Det är faktiskt riktigt ruggigt. Jag ryser av att en regering går ut med budskapet att Makten utgår från regeringen. Och att folkets röst och bevakning av riksdagen är nödvändig i fortsättningen.

Sex folkpartister ändrar sig – de är modiga nog att gå ut och visa att de inte var tillräckligt informerade. Bra, men samtidigt skrämmande – Mary har skrivit mer om detta. Och glöm inte rickfalkvinge.se som skrivit ett långt inlägg.

Blanda inte bort korten

JARI KARIVAINIO skriver på Synpunkt idag om att Yttrandefriheten inte hotas.

Det här är ingen som har trott heller:

Det är inte KGB, Stasi eller Information(s)byrån som ångar upp våra brev, ingen som sitter i någon skum källarlokal med hörlurar och lyssnar på våra telefonsamtal och för anteckningar eller spelar in dessa. (se SvD)

Massavlyssning är det. Läs detta utmärkta blogginlägg hos rickfalkvinge om signalspaning visavi massavlyssning. Och det värsta är att FRA-lagens insamlande skall ske i systematiserad form. Om något av mina samtal eller mail eller vad som helst avlyssnas eller läses av någon genom etern – okey, och må så vara.

Mobilsamtal är hur lätt som helst att fånga upp med hjälp av satellit, detta ingår troligtvis redan idag i informationsinsamlingsnätverket Echelon.

Men här handlar det om en systematiserad insamling och statens rätt att samla in all min telekommunikation med andra, samt rätten att granska den om de finner detta nödvändigt. Utan att jag ens får veta det. Det handlar om att staten fråntar mig rätten att välja mottagare till mina mail, SMS och andra part i telefon. Om de som är för inte är på det klara med skillnaden, ja då blir beslutet taget i riksdagen begripligt. Men det gör det inte mindre demokratifientligt.

[…] risken att kränkas är större genom Googles ”Street view” där vi kan bli fotograferade och utlagda på nätet utan vårt godkännande.

Samma risk utsätter vi oss för på de sociala forumen på internet, till exempel Facebook eller Linkedin.

Google lägger bara ut på nätet det jag valt att publicera i min blogg. De lägger inte ut det jag har på mitt skrivbord. Det är en stor skillnad emot FRA. Och om någon får syn på mig i en kamera, ja det kan jag också leva med, för kameran följer inte varje steg jag tar.

Med tanke på att Sverige av vår omvärld ses som ett vilohem för internationella terrorister är det inte en dag för tidigt för införandet av realtidsscanningen av den digitala kommunikationen.

Då måste man också veta att det finns terrorister i Sverige som vilar upp sig. Leta rätt på dem då genom vanligt polisarbete.

Så om resten av världen inför diktatur så är det inte en dag för tidigt att vi också gör det? Är vi inte ett självständigt land som kan ta egna beslut. Är vi en satellitstat till USA?

Syftet är inte att blockera eller stoppa samtal eller e-post, syftet är att spåra upp samtal och meddelanden knutna till terrorism.

Okey, men för att veta att de är knutna till terrorism måste man granska mailen. För att veta vad som var viktigt i ett samtal måste jag lyssna på hela samtalet. Och om man redan vet vilka meddelanden som är knuta till terrorism, så kan man avlyssna dem. Varför alla samtal, all e-post?

Det här jag har skrivit läggs ut på google.se, genom att det länkas därifrån. Det länkas inte för att det jag skriver skall övervakas utan för att de som söker skall finna det. Jag vill t.ex. veta mer om signalspaning och söker på Google och kan läsa en hel del om detta och om riskerna med det. Men även om fördelarna. Google.se ser jag mer som en bibliotekskatalog än övervakningsinstans. Syftet är inte att övervaka, även om man kan använda det i det syftet.

Originalet kanske jag har någon annanstans. Inte här! Det jag har i utkastet på bloggen läggs inte heller ut. Det länkas inte till google.se om det inte tidigare varit publicerat för då kan det synas som cachad. Men under en viss tid.

Nu har jag iofs bara skrivit det här rakt upp och ner. Men i de flesta inlägg jag skriver och publicerar är det ett utvalt innehåll, gjort av mig själv. Därför att jag vet att andra kan läsa det. Och jag inte bara vet det, det är också meningen att andra skall läsa det. Men min privata resedagbok från oktober i Athen skall inte läsas av någon mer än jag själv. Inte heller skall någon kunna läsa den kommunikation jag har i mitt yrke som sker via mail. Inte heller om annat som jag bara vill avhandla med den person jag själv valt.

Ingen vet vem jag Monika är genom att läsa min blogg. Bara om vad jag tycker i vissa politiska frågor. Andra frågor eller om annat skriver jag inte om alls av olika skäl; för att andra inte har med det att göra, samt på grund av att andra har rätten att få vara privata.

FRA-lagen tar ifrån mig rätten att själv välja vad jag vill att någon skall kunna ta del av. Räcker inte det som argument, så finns det flera … Men det är ett av mina starkaste argument.

Tekniken går inte alltid att lita på. Läs artikeln om buggen gällande ens position (se SvD)

Sedan i onsdags förra veckan har vem som helst kunnat skriva in ditt mobiltelefonnummer i Eniros mobiltjänst och därmed fått veta var du befinner dig. Buggen upptäcktes i dag och nu har tjänsten stängts. ”Vi ser allvarligt på det här”, säger Eniro till SvD.se.

Och här kommer vi in på insamlandet av Trafikdata som skall lagras i ett år. Man kan kartlägga den svenska befolkningens rörelser i sin helhet om man vill.

Förespråkare av FRA-lagen blandar gärna bort korten med att det inte kommer bli annorlunda än vad det är nu. Visst hotas yttrandefriheten i den meningen att vi alla vet att allt vi säger fångas upp, sen om ingen läser det har föga betydelse i sammanhanget. Vi vet att någon kan läsa det och t.o.m. har rätt att göra det.

Och hur skall man kunna övervaka någon som hänvisar till sekretessen som FRA gör. Vad Google.se lägger ut kan jag kolla upp. För det andra ser, ser även jag.

FRA-Debatten går vidare o grekisk mytologi

Alltfler går in i debatten. Gammelmedia ger inte upp och absolut inte bloggarna. Gamla folkpartistledare uppmanar regeringen att backa. (se SvD) Jag tror inte att regeringen kommer att ändra sitt beslut. 1) Det är bestämt och 2) Det är nya tider nu. Annat var det på de gamla folkpartistledarnas tid. Det går inte att jämföra.

Jag tror att de kan ha många skäl till att inte riva upp lagen.

Men andra kan nog (opassande hoppas på det och vi är nog många som gör det)

Ett av skälen till att FRA-lagen skall rivas upp är att det i spåren av genomdrivandet har visat sig vilken odemokratisk nation vi egentligen är. Vi har politiker som anser att vi bara har något att säga till om när vi röstar. Sen har vi gett dem mandatet att göra precis vad de vill. Som jag skrivit tidigare – men vi som inte röstade på dem som vinner val då? Räknas vi inte alls sen? En regeringen är det för HELA folket inte bara för dem som röstat fram dem. En regering kan inte i vanlig mening driva partipolitik.

Av detta skäl finns det anledning att vara mycket oroad över FRA-lagen. För om man inte respekterar demokratin när den drivs igenom, vad säger att de kommer att göra det sen.

Vad som behövs är 1) att FRA-lagen rivs upp och läggs i lådan för misslyckade projekt och 2) att Demokratin kommer upp på agendan. Den behöver verkligen stärkas.

Har inte sett att vi haft mycket till demokrati. Men att det var så illa som det visat sig (att vissa t.o.m. uttalar sig odemokratiskt – de har bitit huvudet av skammen) kunde jag inte ens i min vildaste fantasi tänka mig.

Vill till sist ta upp en bloggare som talar om Ikaros – bloggaren witchbitch.

Ingen behöver tvivla på vem hon menar:

Och det patriarkat vi har att göra med idag går faktiskt också i den grekiska mytologins tecken, för vi har visst fått Ikaros som herre på den svenska täppan. Han flyger just nu farligt nära solen med sina vingar av vax och lånta fjädrar. Förblindad av en glödande sol och sitt eget övermod inser han inte konsekvenserna av detta. Om en liten, liten stund kommer han att ligga drunknad av det fall som alltid kommer efter högmod.

Och när vi nu är inne på den grekiska mytologin, vad är inte mer passande än legenden om Narkissos. Han som älskade sig själv så mycket och blev så betagen i sin egen spegelbild i dammen att han en dag ramlade i den och drunknade.

Vad kan vi lära oss av legenden om Narkissos? Jag vill här lägga in en text från min tidigare blogg. Läs i en annans blogg om legenden om Narkissos

I förordet [i Alkemisten av Paulo Coelho] finns en berättelse om Narkissos. Den finns där inte utan anledning. Svårigheten för läsaren är dock att inse kopplingen. Man kan ha olika tolkningar. Jag väljer att inte anlägga något psykoanalytiskt perspektiv på Narkissos..

Vad kan vi då lära av Narkissos i Alkemisten. Vi kan spegla oss i hans ögon och försöka se vad han ser och vad han skulle kunna se om han tillåter sig själv att se bakom sin egen spegelbild. Om han rört vid vattenytan hade han kunna se hur den riskerade lösas upp. Han hade då upptäckt det förgängliga i tillvaron och slutat tro på att saker och ting är fast och för evigt. Men Narkissos lät sig nöja med att betrakta sin egen skönhet. Han lät aldrig spegelbilden säga honom någonting annat, t.ex. vem han själv var och varför han dag efter dag speglade sig i dammen. Han ifrågasatte aldrig sin skönhet eller om det fanns flera dammar eller varför den fanns där. Han problematiserade inte sin egen skönhet. Han skulle ju kunna anses ha varit ful. Varför såg han bara skönhet och inte fulhet. Narkissos levde i sin egen föreställningsvärd som han såg som verkligheten. Han var så inne i sig själv att han en dag betraktade sig själv så intensivt att han föll i dammen och drunknade. Och dammen själv som aldrig såg Narkissos som vacker. Han såg bara sin egen skönhet i Narkissos ögon.

Vad kan vi lära oss av Narkissos och speciellt av Alkemisten. Att vi inte ser utanför oss själva, dvs. att vi inte överskrider vår egen föreställningsvärld, samtidigt som vi skall transformeras, rena oss från falska föreställningar om vår värld och nå ett högre tillstånd. När jag tar till mig detta, tänker jag osökt på Platon och hans tankar kring andevärlden. Hur människan tar sig ur sinnevärldens falska föreställningar och får insikt om den ideala formen av tinget. Den som aldrig förändras utan för evigt bibehåller sina karaktärsdrag.